Nieuwe versies BORG-B en BORG-E gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de nieuwe versies van BORG-B en BORG-E gepubliceerd. Deze versies zijn volgens het instituut tot stand gekomen in nauwe samenwerking met belanghebbende partijen.

Bij het herzien van de BORG-regelingen is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten. De belangrijkste zijn dat BORG aantrekkelijker gemaakt wordt door de kosten te drukken waar dat mogelijk is, dat de tekstuele inhoud van de BORG-regelingen is vereenvoudigd en dat wijzigingen gaan niet ten koste gaan van de kwaliteit waar BORG voor staat.

Harmonisatieafspraken BORG
De harmonisatieafspraken zijn zoveel mogelijk in de nieuwe versies van de BORG-regelingen verwerkt. Voor een aantal harmonisatieafspraken geldt dat er een geldigheidsduur aan gekoppeld is, bijvoorbeeld omdat zij betrekking hebben op een overgangsfase. Deze afspraken zijn niet in de schema’s verwerkt en komen te vervallen nadat de einddatum verstreken is. Ook het nieuwe harmonisatiedocument is gepubliceerd.

Vragen en antwoorden
Op verzoek van met name afnemers is de pagina met veelgestelde vragen flink uitgebreid. Op de website van Keurmerken zijn de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij te vinden.
Inbraakbeveiliging is werk voor specialisten met de juiste kennis en werkprocedures. Een beveiligingsbedrijf met een BORG-certificaat. wordt door een certificatie-instelling beoordeeld op de levering van hun producten en/of diensten. Bovendien wordt het gecontroleerd op de bedrijfsprocessen en de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel.

Klik hier voor de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen.

Gedeeld

Geef een antwoord