Nog geen oplossing voor roosterproblemen Schiphol

Recent overleg tussen CNV, FNV, Schiphol en alle werkgevers in de beveiliging op Schiphol heeft nog niet geleid tot een oplossing voor de problemen die zijn ontstaan bij de contractwisseling vorig jaar. Dat meldt bestuurder Erik Honkoop van FNV. Wel is verbetering in zicht.

Bij grote aanbestedingen zoals Schiphol is afgesproken dat bij een contractwisseling de beveiligers overgaan naar de nieuwe opdrachtnemer. Die is in principe verplicht om dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als de oude opdrachtnemer. Volgens FNV is dat de laatste keer niet gebeurd, omdat het betreffende beveiligingsbedrijf, CTSN, niet de cao Particuliere Beveiliging hanteerde. Het bedrijf heeft nu toegezegd dat in het vervolg wel te gaan doen.

Pijnpunt
Het pijnpunt zit vooral in de roosters. Schiphol heeft nu volgens Honkoop voorgesteld te willen werken aan een uniforme roostersystematiek voor luchthavenbeveiligers. Deze kan mogelijk worden opgenomen in de cao Particuliere Beveiliging. Het overleg van afgelopen week heeft weliswaar nog niet tot concrete oplossingen op korte termijn geleid, maar verbetering is volgens de vakbondsbestuurder wel in zicht. “Belangrijk, want veel beveiligers op Schiphol hebben al bijna een jaar met onwerkbare roosters te maken. Met Schiphol en de werkgevers is nu afgesproken om het heetste hangijzer – roosters en werktijden – aan te pakken op de lange termijn. En wel door te kijken of er in de volgende cao Particuliere Beveiliging passende afspraken mogelijk zijn voor alle luchthavenbeveiligers. Denk daarbij aan zelf roosteren, regie over vrije tijd en aangepaste toeslagen voor onregelmatigheid en verschuiving.” Over de invoering van de arbeidsduurverkorting (de Schiphol-uren) wachten de vakbonden CNV en FNV op dit moment op een voorstel van werkgevers. Ze dringen er op aan om voor 1 januari tot een heldere oplossing te komen waarbij arbeidsduurverkorting leidt tot een hoger uurloon, minder diensten en meer hersteltijd voor beveiligers. De vakbond hoopt op succesvol overleg, maar sluit juridische stappen ook niet uit.

Gedeeld

Geef een antwoord