Nominaties Hein Roethofprijs 2019 bekend

Voor de Hein Roethofprijs 2019 heeft de jury drie projecten genomineerd die bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit of de sociale veiligheid bevorderen. Uit 45 inzendingen koos de jury voor de projecten ‘Shitzooi’ uit Katwijk, ‘Buurthelden’ uit Eindhoven en het ‘Retail Interventie Team’ uit Roermond.

Om de twee jaar wordt de Hein Roethofprijs uitgereikt aan een organisatie of samenwerkingsverband dat zich op een verfrissende en doeltreffende manier richt op een probleem dat de sociale veiligheid bedreigt. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert de prijs. Op 27 juni wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het jubileumcongres van het CCV in Utrecht. De winnaar ontvangt dan 10.000 euro voor de versterking van het project en een klein kunstwerk.

Winnaar 2017
In 2017 won ‘Heilige Boontjes’ uit Rotterdam de prijs. Binnen dit leer-werktraject krijgen ex-gedetineerde jongeren tot 27 jaar een perspectief op de arbeidsmarkt aangeboden. In de koffiebar, branderij of bij de online verkoopafdeling. Initiatiefnemers van deze aanpak zijn een jeugdwerker en een politieman.

De genomineerde projecten:

Shitzooi
Het doel van het project ‘Shitzooi’ is om de kans op slachtofferschap van sexting te verkleinen. Dat gebeurt door een combinatie van voorlichting op scholen en een interactieve game. In het Mobile Media Lab, een grote politievrachtwagen die naast een school is geparkeerd, staan laptops waar scholieren tussen 12 en 17 jaar het interactieve spel spelen. Met speciaal aangemaakte socialmedia-accounts van personages, zoals een scholiere wiens pikante beelden online rondzwerven, het ex-vriendje met wie ze die beelden deelde en een jongen die veelvuldig seksfilmpjes van minderjarigen op zijn telefoon bekijkt. Tijdens het spelen van het spel, volgen de scholieren de politieverhoren van deze personages op een groot scherm. Afhankelijk van de spelkeuzes die de leerlingen maken, heeft de game verschillende uitkomsten. Samenwerkende partijen binnen dit project zijn de politie-eenheid Den Haag, welzijnsorganisatie Welzijnskwartier, Bureau Halt, Sociaal-TV en het Andreas College Katwijk.

Buurthelden
Een actieve groep tieners wordt in een halfjaar opgeleid door de Eindhovense politie, verenigingen, jeugdwerkers, sportcoaches en andere hulpdiensten. De burgemeester van Eindhoven beëdigt hen. De jongeren vormen extra ogen, oren en handjes in hun wijken, waar soms al generaties lang sociale problemen spelen. De bedoeling van ‘Buurthelden’ is om de betrokkenheid en leefbaarheid binnen de wijken te vergroten. De jongeren geven het goede voorbeeld, doordat ze hebben geleerd dat ze invloed kunnen hebben op hun woonomgeving. De training bestaat uit onderdelen zoals sociale vaardigheden, kennis over een gezonde leefstijl, voeding en sport. Tijdens de training worden de jongeren ook ingezet bij speciale evenementen in de wijk, zoals parkeercontrole rond scholen en het aanspreken van jeugd. Uiteindelijk gaat het erom dat de oude vicieuze cirkel van buiten de maatschappij staan wordt doorbroken. De stap van buurtheld naar buurtprevent op volwassen leeftijd, is niet groot.

Retail Interventie Team
Veel van de aandacht van politie en stadstoezicht in de Roermondse binnenstad en het outletcentrum ging, vóór de aanvang van deze aanpak in 2012, naar plegers van diefstallen en overlast. Personeelsleden van winkels en horeca voelden zich niet altijd even veilig. Ondernemers en bewoners ervoeren de machteloosheid van geen controle hebben over wat er gebeurde in hun binnenstad of wijk en voelden zich onvoldoende gesteund door politie en toezichthouders. De gemeente Roermond, politie en ondernemers staken de koppen bij elkaar om deze situatie te verbeteren. Daaruit ontstond het ‘Retail Interventie Team’ met zeven medewerkers die doorlopend in verbinding staan met ondernemers, personeel, bewoners en bezoekers van de binnenstad. De aanpak bestaat uit extra surveillances, cameratoezicht, predictive profiling, een besloten app waarin de samenwerkende partners binnen het gebied elkaar op de hoogte houden, dagrapportages en veiligheidsoverzichten. Gastheerschap vormt een belangrijk onderdeel. Sinds de oprichting van dit team, is het gevoel van onbehagen in Roermond flink afgenomen.

Gedeeld

Geef een reactie