Noodklok over toenemend geweld tegen doktersassistenten

Bijna twee op de drie doktersassistenten heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met geweld. Het gaat dan om schelden en dreigen, maar ook om spugen, vernielen, slaan, schoppen en dreigen met bijl, mes of vuurwapen, aldus de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten NVDA.

In een aantal gevallen moest zelfs de politie eraan te pas komen, blijkt uit een ledenpeiling van de NVDA onder bijna duizend doktersassistenten en triagisten. Veel doktersassistenten in huisartsenpraktijken en huisartsenposten voelen zich daarom angstig, zijn bang, boos, vinden hun werk vervelend, zijn van slag, hebben langdurige/ fysieke klachten en voelen zich verdrietig en onveilig. Verder blijkt dat doktersassistenten op het moment van het geweld zelf vaak rustig en professioneel blijven, door bijvoorbeeld de patiënt aan te spreken op het onacceptabel gedrag. Wat er is gebeurd, dringt dan later pas echt door.

Toenemend geweld
Van de doktersassistenten die te maken hebben gehad met geweld neemt volgens 43,9% het geweld op het werk (sterk) toe. 32% zegt dat het geweld gelijk blijft en 3,9% dat het (sterk) afneemt. Ruim een kwart geeft aan meer dan vier keer per jaar te maken te hebben met geweld op het werk. Een van de respondenten werd zelfs bijna gewurgd door een boze patiënt. De NVDA biedt trainingen aan en zet het onderwerp nogmaals op de politieke agenda.

Incidenten
De NVDA voerde het onderzoek onder haar leden uit naar aanleiding van een aantal incidenten, zoals de doktersassistent die op de huisartsenpost in Venray is bedreigd, uitgescholden en bespuugd door een boze man. De politie wilde aanvankelijk de aangifte niet opnemen, omdat de doktersassistent achter glas zat en het daarom geen doodsbedreiging zou zijn.
Volgens het onderzoek meldt 95% van de doktersassistenten het geweld bij de werkgever. Drie van de vier werkgevers heeft de doktersassistenten gesteund. 20% heeft een melding gedaan en 11% heeft aangifte gedaan bij de politie. In 84% nam de politie de melding direct op en in 78% nam de politie de aangifte direct op.

Gedeeld

Geef een reactie