Noodklok wegens toenemende agressie richting hulpverleners

De taskforce ‘Onze Hulpverleners Veilig’ luidt de noodklok vanwege het toenemende geweld richting hulpverleners, zoals ambulancepersoneel. Voorzitter Pieter Verhoeve zegt tegenover De Telegraaf dat er dringend een denkomslag nodig is.

De tijdelijke taskforce, in het leven geroepen door het ministerie van Justitie & Veiligheid, is volgens Verhoeve ontoereikend om de agressie het hoofd te bieden. De hulpdiensten zullen nog vele jaren ondersteuning nodig hebben en daarvoor zijn financiële middelen nodig. Dat schrijft de voorzitter van de taskforce in een brandbrief aan de kabinetsformateurs.

Toenemende agressie
Het gaat niet alleen om ambulancepersoneel. Feitelijk heeft bijna iedereen met een publieke taak last van toenemende agressie. Verhoeve, die ook burgemeester van Gouda is, verwijst in zijn brief naar de troonrede, waarin de koning pleitte voor bescherming van mensen die zich inzetten voor de rechtstaat. ‘Wij vragen daarom om deze veiligheid een plaats te geven in het regeerakkoord en daarvoor de benodigde middelen vrij te maken.’

Denkomslag
Verhoeve pleit voor een denkomslag. Volgens hem zullen mensen in Duitsland, Frankrijk of Spanje het niet in hun hoofd halen om zich zo tegenover hulpverleners te gedragen als in Nederland. Een taskforce na het zoveelste incident helpt daar niet tegen. Dat blijkt wel uit de cijfers. Vorig jaar steeg het aantal meldingen van agenten over agressie en geweld met bijna 20 procent tot 12.500. Van de boa’s is maar liefst 95 procent tijdens de coronacrisis met verbaal geweld geconfronteerd, 70 procent ondervond intimidatie en 60 procent kreeg te maken met fysieke agressie.

Zero-tolerance
Om de situatie te verbeteren wil de taskforce invoering van zero-tolerance, dat elke hulpverlener van elk incident aangifte doet, dat de dubbele straffen voor agressie tegen uniformdragers consequent worden uitgedeeld en dat daders niet wegkomen met een taakstraf of boete. Verder wil Verhoeve betere nazorg voor slachtoffers. Bij defensie pakt men post-traumatische stress stoornissen (ptss) aan, maar bij de politie, brandweer en ambulancediensten gebeurt dat volgens hem niet. Er is dus betere opvang nodig, evenals veiligere werkomstandigheden voor hulpverleners die ‘met de kop in de wind staan en dus alle steun en respect verdienen’.

Gedeeld

Geef een antwoord