Norm getest voor veilig mailen van gezondheidsinformatie

Afgelopen weken vonden audits plaats om het definitieve concept van certificatieschema NCS 7516 te valideren in de praktijk. De norm NTA 7516 is ontwikkeld voor het veilig mailen en chatten over persoonlijke gezondheidsinformatie.

De leveranciers SecuMailer en ZIVVER hebben met het succesvol doorlopen van de validatie-audit de functionele specificaties getoetst voor het veilig uitwisselen van persoonlijke gezondheidsinformatie tussen professionals onderling en tussen professionals en personen. Op basis van de uitkomsten van de validatie-audits kan het certificatieschema NCS 7516 worden aangepast ter goedkeuring voor publicatie. Alle e-mailcommunicatiedienstenaanbieders, waaronder SecuMailer en ZIVVER, kunnen zich dan laten certificeren conform de norm.

Certificaat
Op 16 mei 2019 is NTA 7516 door NEN gepubliceerd. Leveranciers van e-mailcommunicatiediensten hebben toegezegd binnen één jaar na deze publicatiedatum te voldoen aan de norm voor veilig mailen. Om vast te stellen of en op welke onderdelen een leverancier daadwerkelijk voldoet aan de norm, worden de diensten van de leverancier door een onafhankelijke certificatie-instelling getoetst. Leveranciers die voldoen aan de eisen die aan NTA 7516 worden gesteld, ontvangen een certificaat met een NEN 7516-beeldmerk, met daarbij aangegeven op welke onderdelen van NTA 7516 de leverancier is getoetst.

Regels voor uniform toetsen
Voor het kunnen uitvoeren van de audits is onder leiding van NEN door certificatie-instellingen en leveranciers het certificatieschema NCS 7516 opgesteld. Het certificatieschema bevat dan ook de regels voor het uniform toetsen van de norm. Aan de hand van dit schema wordt een e-mailcommunicatiedienst door een certificatie-instelling getoetst. Certificatie-instellingen die een e-mailcommunicatiedienst voor NTA 7516 kunnen toetsen, zijn onder andere EY CertifyPoint, KIWA, TÜV Nederland, Brand Compliance en TÜV Rheinland. Andere certificatie-instellingen kunnen, mits overeengekomen met NEN, het certificatieschema bij NEN afnemen. Met de validatie-audits is het concept voor het certificatieschema voor het eerst toegepast en zal deze binnenkort definitief kunnen worden vastgesteld.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Gedeeld

Geef een antwoord