NEN-norm voor symbolen veiligheidsvoorzieningen herzien

De norm NEN 1414-1 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden – Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten’ is herzien en gepubliceerd. Dit maakt NEN bekend. NEN 1414-1 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en bereikbaarheidskaarten.

De norm bevat ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. De norm geldt voor gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.
De herziening van NEN 1414-1 had twee aanleidingen. ISO 7010 ‘Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs’ heeft enkele symbolen aangepast. Doordat deze norm is overgenomen door Nederland was het ook nodig NEN 1414-1 te herzien. De symbolen in de nieuwe NEN 1414-1 zijn nu weer gelijk aan ISO 7010.

Brandweer
De tweede aanleiding komt bij de brandweer vandaan. Deze maakt momenteel gebruik van ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. Aanvalsplannen worden bij de brandweer steeds meer vervangen door bereikbaarheidskaarten die meer en meer digitaal worden gebruikt. Ontruimingsplattegronden worden opgesteld voor de aanwezigen in het gebouw. De bereikbaarheidskaarten worden voor de brandweer en andere hulpverleners opgesteld.
Er wordt momenteel gewerkt aan de herziening van NEN 1413. Dit zal NEN 1414-2 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s’ worden. Verwacht wordt dat deze in 2020 definitief zal zijn.
De norm NEN 1414-1 is nu beschikbaar inclusief de symbolen. Wie mee wil praten over de herziening van de normen kan contact opnemen met Minique Vrins.

Gedeeld

Geef een reactie