Nu al meer dode dieren door stalbranden dan in heel 2018

Ondanks strengere brandveiligheidseisen hebben stalbranden dit jaar al meer slachtoffers geëist dan heel vorig jaar. 176.000 kippen, varkens en runderen kwamen om in de vlammen, terwijl dat er vorig jaar nog 122.000 waren. Dierenorganisaties en D66 willen dat het kabinet ingrijpt, meldt het AD.

Hoewel het aantal dode dieren is toegenomen, nam het aantal branden in stallen af van 31 in 2018 tot 13 dit jaar. Het jaar is echter nog niet om en ook 13 is een fors aantal, dat volgens de dierenorganisaties snel omlaag moet.
Vorige week gingen opnieuw twee stallen in vlammen op. In streefkerk kwamen 1500 varkens om het leven, terwijl een brand in Nijkerk 16.000 kippen het leven kostte. De week daarvoor stierven 44.000 leghennen tijdens een brand in Niawier in Friesland. Voor Wakker Dier was dat reden om bij minister Carola Schouten van Landbouw aan de bel te trekken. De organisatie wil dat brandmelders, goede blusvoorzieningen en vluchtmogelijkheden zo snel mogelijk wettelijk verplicht worden in stallen.

Maatregelen
Ook de Dierenbescherming wil zo snel mogelijk maatregelen en dat de overheid stopt om het initiatief daarvoor bij de boeren neer te leggen. De politiek lijkt er echter weinig prioriteit aan te geven. Alleen D66 maakt zich openlijk druk om de kwestie. Kamerlid Tjeerd de Groot zegt dat het hem tegenvalt dat minister Schouten nog steeds geen werk maakt van de aanpak van stalbranden, terwijl daarover al een jaar geleden afspraken zijn gemaakt.
De verzekeraars leggen wel steeds meer druk op de agrarische sector. Het wordt steeds moeilijk er duurder om stallen tegen brand te verzekeren, zeker als er geen garanties zijn omtrent de brandveiligheid ervan.
De boeren menen dat er wel degelijk verbeteringen worden doorgevoerd. Zo zijn er met de invoering van het Actieplan Stalbranden 2012-2016 strengere eisen gekomen voor nieuwe stallen. Veel branden ontstaan in de technische ruimte. Die moet daarom nu in een 60 minuten brandwerend component worden ingericht.

Niet ver genoeg
In bestaande stallen wordt momenteel de techniek gecontroleerd op brandveiligheid. Toch gaat dit volgens de dierenbeschermers nog niet ver genoeg. Boeren zijn niet verplicht om aan de strengere eisen te voldoen en zouden dat uit zuinigheid vaak achterwege laten. Ook minister Schouten wil de boeren niet op kosten jagen en staat daarom niet achter de voorgestelde verplichting om sprinklers te laten installeren. Dierenbeschermers zien liever dat de overheid iets doet tegen de enorme prijzendruk in de agrarische sector, zodat boeren marge overhouden om iets aan brandveiligheid te doen.
Brancheorganisatie LTO Nederland zegt niet tegen verplichte veiligheidsmaatregelen te zijn, zolang die maar wel effectief zijn en ook werkelijk tot minder dode dieren leiden. De nieuwe eisen in het Actieplan Stalbranden 2018-2022 zijn dan ook weer vooral gericht op het voorkomen van brand door kortsluiting (doorgeknaagde kabels) en blikseminslag. Vluchtroutes hebben volgens voorzitter Alfred Jansen van LTO Nederland weinig zin, omdat de dieren bij brand niet in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen. Ook niet als de deuren open gaan.

Gedeeld

Geef een reactie