NVD Beveiligingsgroep en politie continueren samenwerking

NVD Beveiligingsgroep en Politie Kennemerland werken al sinds 2011 samen om het aantal inbraken in de regio terug te dringen middels het convenant gegevensverstrekking. Deze unieke samenwerking blijkt voor beide partijen vruchten af te werpen en wordt daarom verlengd.

Met het convenant is er onderling toestemming om noodzakelijke informatie uit te wisselen. Na zes jaar werd het echter tijd om de balans op te maken. Daaruit kon worden geconcludeerd dat deze unieke samenwerking voor beide partijen positief uitpakt. Daarom vond op het politiebureau van basisteam Kennemer Kust te Zandvoort de ondertekening van de verlenging van het convenant plaats.

Belangrijke partner
NVD surveilleert 24 uur per dag in de regio en is met haar aanwezigheid een belangrijke partner voor de politie in het bestrijden en voorkomen van inbraken. Paul Kloosterman, teamchef van Team Kennemer Kust, zei bij de ondertekening van het convenant het belang in te zien van een partner als NVD die bijdraagt aan het verminderen van de kans op slachtofferschap in de breedste zin van het woord. Beide partijen zijn dan ook verheugd dat de jarenlange samenwerking wederom wordt bekrachtigd door opnieuw het convenant te ondertekenen. Door het uitwisselen van relevante informatie kunnen de surveillanten van de NVD verdachte voertuigen, situaties en personen beter herkennen en signaleren. De politie krijgt daarentegen ook weer waardevolle informatie terug die van belang kan zijn in een onderzoek.

Gedeeld

Geef een reactie