OM houdt enquête over hoogte van straffen

Het Openbaar Ministerie (OM) is een enquête gestart om in beeld te krijgen wat mensen rechtvaardige straffen vinden voor het dragen van een mes of dierenmishandeling. Er kan tot 1 juli aan worden meegedaan.  De resultaten worden meegenomen bij het aanpassen van de strafvorderingsrichtlijnen.

De aangepaste richtlijnen zullen naar verwachting in het najaar in werking treden. Naast de online enquête, bevraagt het OM jongeren van middelbare scholen in heel Nederland. Dit gebeurt in samenwerking met ProDemos. Scholieren bespreken een casus en beantwoorden er vragen over. “De jongerenraadpleging via Prodemos geeft ons waardevolle informatie die wij kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van deze nieuwe richtlijn”, zegt voorzitter Mariëtte Bode van de Landelijke Commissie Strafvorderingsrichtlijnen.

Strafeisen
Het OM brengt dagelijks verdachten van een misdrijf voor de rechter en formuleert daarvoor een strafeis. De strafeis moet recht doen aan de ernst van het misdrijf en daarnaast aan de gevoelens in de samenleving. Het OM organiseert daarom over verschillende onderwerpen consultaties om deze gevoelens te peilen: is in de ogen van de samenleving de strafeis te mild, te hoog of moet er op andere wijze bestraft worden?

Richtlijnen
Voor de meeste strafbare feiten heeft het OM landelijke strafvorderingsrichtlijnen. Zo is er bijvoorbeeld een richtlijn voor winkeldiefstal, vernieling, rijden onder invloed en drugs. Daarin staan per misdrijf de straffen of strafeisen waaraan een officier van justitie kan denken voor daders die voor het eerst in de fout gaan en voor daders die bij herhaling strafbare feiten plegen. De uitgangspunten in een richtlijn bieden houvast voor het bepalen van de straf(eis), waarbij de officier van justitie ook andere (persoonlijke) omstandigheden meeweegt.

De enquête is hier te vinden.

Gedeeld

Geef een antwoord