Onderhoud brandmeldsysteem geen sluitpost voor beheerders

Gebouwgebruikers geven een hoge prioriteit aan de totale brandveiligheid en het onderhoud van hun brandmeldinstallatie. 57 procent is daarom bereid om meer te betalen voor onderhoud met keurmerk, zo blijkt uit onderzoek door Markteffect in opdracht van het CCV.

Ruim 300 kleine en grote organisaties met een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de brandweer namen deel aan het onderzoek. “Bedrijven die brandmeldinstallaties onderhouden, kennen het belang van onderhoud”, zegt Willem van Oppen, adviseur Keurmerken bij het CCV. “We waren benieuwd naar de mening van hun klanten, de gebouwgebruikers zelf. Uit het onderzoek blijkt dat ook zij zich bewust zijn van de noodzaak om de installatie goed te laten onderhouden.”

Zekerheid over veiligheid
Het onderzoek toont aan dat gebouwgebruikers het onderhoud van de brandmeldinstallatie belangrijk vinden. De werking van de installatie op cruciale momenten wordt daarvoor als voornaamste reden opgegeven. Daarnaast geeft 77 procent van de ondervraagden aan een keurmerk voor onderhoud (zeer) belangrijk te vinden. Dit geeft hen zekerheid over de veiligheid en het is geruststellend dat aan alle regels wordt voldaan. Organisaties die een lagere prioriteit toekennen aan de totale brandveiligheid voelen er ook minder voor om te investeren in het onderhoud van de brandmeldinstallatie. Ze geven aan dat een veilig gebouw geen inkomsten oplevert, de kans op brand in hun situatie nihil is of dat ze niet meer willen investeren in een systeem dat al veel gekost heeft.

Werk aan de winkel
“Het is opvallend dat het belang van een keurmerk duidelijk wordt onderstreept, maar dat ‘slechts’ 48 procent kiest voor onderhoud met keurmerk”, aldus Van Oppen. “Er is nog werk aan de winkel als het gaat om de bekendheid van het CCV-keurmerk.”
Meldingen van de brandmeldinstallatie moeten betrouwbaar zijn. Regelmatig onderhoud van de installatie zorgt dat deze werkt wanneer dat nodig is. Uit het onderzoek blijkt dat 91 procent van de gebouwgebruikers de installatie minstens jaarlijks laat onderhouden. Voor ruim driekwart van de gebouwgebruikers is het voorkomen van onnodig alarm een belangrijke reden om te kiezen voor onderhoud met CCV-keurmerk. Door het onderhoud aan de installatie krijgt brandveiligheid binnen de organisatie weer even de verdiende aandacht.

Onderhoud met keurmerk beter beoordeeld
Voor het onderhoud van de brandmeldinstallatie is deskundigheid nodig. Van onderhoudsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk staat vast dat ze die hebben. Bedrijven die werken met het CCV-keurmerk worden significant beter beoordeeld dan onderhoudsbedrijven zonder keurmerk. In 43 procent van de gevallen krijgt een onderhoudsbedrijf met CCV-keurmerk een 9 of een 10. Gemiddeld worden zij beoordeeld met een 8,2. Bedrijven die niet werken met het keurmerk krijgen een 7,8.

Wat is onderhoud met CCV-keurmerk?
Onderhoud van brandmeldinstallaties vraagt technische deskundigheid. Onderhoudsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk beschikken daarover. Ze voeren onderhoud uit volgens de afgesproken eisen die staan in de Nederlandse norm NEN 2654-1. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren de geleverde kwaliteit. Gebouwgebruikers, onderhoudsbedrijven, Brandweer Nederland en verzekeraars zijn nauw betrokken bij het keurmerk. Alle onderhoudsbedrijven die met het CCV-keurmerk werken, staan op hetccv.nl/vakman.

Gedeeld

Geef een reactie