Ondernemers gewaarschuwd voor nieuwe privacywet

Vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg ‘AVG’). De AVG privacywet dwingt ondernemers tot maatregelen. Dat kan ook gelden voor winkeliers. Detailhandel Nederland lanceert daarom een online checklist die winkeliers helpt om zich beter voor te bereiden.

De kaders waar binnen een bedrijf persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt (of laat verwerken) veranderen. Denk aan klantgegevens als naam, adres, woonplaats, bestelhistorie, betaalgegevens, klantenkaarten en nieuwsbrieven. Maar – veel directer – ook aan het (laten) verwerken van (personeels)gegevens valt straks allemaal onder de nieuwe wet.

Complex geheel
De online checklist werd door voorzitter Guido van Woerkom gepresenteerd aan Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat in Nederland vanaf mei 2018 de naleving van de nieuwe privacywet handhaven.
“Winkeliers moeten goed geïnformeerd worden over de veranderingen die hen kunnen raken. Het is een complex geheel, waar wij met deze online AVG check helderheid in verschaffen. De AVG check biedt binnen 10 minuten inzicht in acties die je nu kan ondernemen. Ondernemers weten met deze leidraad beter op welke acties ze zich moeten richten.”, licht Detailhandel Nederland voorzitter Guido van Woerkom toe.

Voorbereiden
“Bijna iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. Ook winkeliers. Vaak nog meer gegevens als ze ook een webwinkel hebben. Al die organisaties moeten zich aan de privacywet houden”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. “Het is heel goed dat Detailhandel Nederland haar leden daar via deze online check bewust van maakt. Ik hoop dat winkeliers zich mede hierdoor goed voorbereiden op hun verplichtingen en verantwoordelijkheden onder de nieuwe wet. Een goede voorbereiding nu, kan handhaving in de toekomst voorkomen”.

Gedeeld

Geef een reactie