Ondernemers opgeleid tot ‘cyber-ambassadeurs’

Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Amsterdam-Amstelland gaat ondernemers opleiden, zodat zij andere ondernemers kunnen wijzen op cyberrisico’s. Volgens de initiatiefnemers werkt dat het beste, omdat ondernemers op de eerste plaats iets aannemen van collega-ondernemers.

Een groot aantal MKB-ers wordt geconfronteerd met digitale gevaren. Vooral nu veel mensen thuiswerken, is het beveiligen van online omgevingen extra belangrijk. Dat begint uiteraard met een stukje bewustwording en daarvoor wil het PVO Amsterdam ondernemers inschakelen, die als ambassadeurs andere ondernemers op de gevaren gaan wijzen. Gestart wordt met een pilot om ervaring op te doen met de nieuwe methode.

Behoefte
Hester Diemer is coördinator van het PVO Amsterdam-Amstelland. Zij zegt:  “Wij hebben vanuit verschillende branche- en ondernemersorganisaties de behoefte doorgekregen om iets te doen met digitale veiligheid. Vanuit deze behoefte heeft het PVO zo’n dertig ondernemers geworven met de vraag: Willen jullie vanuit jullie branche, winkelgebied of ondernemersvereniging de rol van cyber-ambassadeur vertolken?”
De ambassadeurs kunnen andere ondernemers helpen met vragen over digitale veiligheid en tips en adviezen geven over bij wie ze terecht kunnen wanneer het is misgegaan. Begin oktober gingen de ondernemers van start met hun training tot cyber-ambassadeur. Het trainingstraject wordt verzorgd door MKB Cybercampus. In de trainingen komen de verschillende aspecten van digitale veiligheid aan bod en krijgen de ondernemers opdrachten om de veiligheid van hun eigen bedrijf in kaart te brengen, onder andere door een veiligheidsscan: alles met het oog op het vergroten van digitale weerbaarheid.

Verbindende schakel
De ambassadeurs dienen een verbindende schakel te vormen tussen ondernemers en de verschillende partijen aan overheidszijde die zich bezig houden met digitale veiligheid. Voor ondernemers kan het lastig zijn digitale risico’s te herkennen. De cyberambassadeurs kunnen hier verandering in brengen. Zij staan dichtbij de ondernemers en bieden hen praktische tips en adviezen om hun digitale veiligheid te vergroten.
“Je kunt je als ondernemer het beste door een mede-ondernemer laten vertellen wat de risico’s zijn”, stelt Diemer. “Wanneer de ambassadeurs zijn opgeleid, kunnen zij ondernemers vinden met de boodschap: Ik ben getraind, trek bij mij aan de bel als je vragen hebt over digitale veiligheid of tegen een cyber incident aan loopt.”
Het PVO Amsterdam-Amstelland organiseerde in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MKB-Amsterdam, VEBAN en Westpoort Ondernemers twee masterclasses Cybercrime. In de masterclasses neemt cyberexpert Brenno de Winter MKB-ers mee in de wereld van digitale (on)veiligheid.

Bron: Het CCV

Gedeeld

Geef een reactie