Ondernemers werken mee tegen ondermijnende criminaliteit

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming hebben met ondernemers gesproken over de gezamenlijke strijd tegen ondermijnende criminaliteit. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben duidelijk gemaakt samen te willen werken aan een weerbare samenleving en een veilig ondernemingsklimaat.

De afspraak werd maandag gemaakt tijdens het voor de eerste keer door het ministerie van Justitie en Veiligheid georganiseerde ondernemersdiner met een brede vertegenwoordiging van ondernemend Nederland. Ondermijnende criminaliteit is volgens de ministers een veelkoppig monster. Ondernemers kunnen ongewild in dubieuze praktijken belanden, waardoor criminelen hun economische infrastructuur misbruiken om zwart geld wit te wassen. Sommige sectoren nemen al zichtbaar maatregelen. Zo investeert de bankwereld in veel meer toezicht op onfrisse deals en transacties. Want de drugsindustrie draait niet in de eerste plaats om drugs, maar vooral om geld.

Informatie delen
Maandag kwam prominent naar voren dat meer en sneller informatie kunnen delen van groot belang is om beter samen te werken in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. De legale economische structuren en goede infrastructuur van Nederland zijn ook voor criminelen aantrekkelijk om hun illegale handel te bedrijven en hun illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Daarom is het noodzakelijk dat opsporingsorganisaties ook samenwerken met bedrijven en branches.
Privacybescherming is een groot goed. Maar het moet volgens Justitie & Veiligheid wel zo werken dat privacy geen schild vormt voor criminelen die de fundamenten van de rechtsstaat juist proberen te ondergraven. Daarom werken minister Grapperhaus en minister Dekker aan wetgeving om een meer optimale gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen overheidsinstanties, zoals gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, en private partijen.

Gedeeld

Geef een reactie