Ondernemersorganisaties willen actieplannen tegen criminaliteit

Er moeten meerjarige actieplannen komen voor de aanpak van ondermijning en cybercriminaliteit. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW met het oog op de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid deze week in de Tweede Kamer. Ook moet er een schuldeisersregeling komen gericht op corona.

Een ‘deltaplan ondermijning’ moet leiden tot betere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, onder meer door betere informatie-uitwisseling over criminele praktijken. Daarnaast moet de pakkans omhoog. Het deltaplan met bijbehorende financiën zou meerdere kabinetsperioden moeten beslaan, aldus de MKB Nederland en VNO-NCW.
Ook cybersecurity vraagt om een centrale en meerjarige aanpak. Bedrijven moeten veel sneller geïnformeerd worden over kwetsbare of gehackte ict-systemen. Juridische hobbels die dit in de weg staan moeten met spoed worden opgelost, vinden de ondernemersorganisaties. Investeringen in de kennis en capaciteit bij politie en justitie zijn nodig.

Coronacrisis
Voor met name mkb-bedrijven die zijn getroffen door de coronamaatregelen zou er een ‘corona-WHOA’ (Wet homologatie onderhands akkoord) moeten komen. Via een quickscan wordt dan vastgesteld of schulden het gevolg zijn van de coronacrisis, en of de onderneming levensvatbaar is na sanering. Is dat zo, dan kan een ‘onderhands’ schuldeisersakkoord worden opgesteld. Daarnaast zouden de griffierechten die ondernemers betalen moeten worden verlaagd.
Verder vinden beide organisaties dat de Autoriteit Persoonsgegevens meer mensen en middelen nodig heeft, specifiek voor de vergunnings-, goedkeurings- en voorlichtingstaken. Daar is nu sprake van een achterstand. Het bedrijfsleven heeft hier grote last van. Trajecten duren vaak jaren, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Gedeeld

Geef een antwoord