Onderzoek Axis: 60 procent Nederlanders voelt zich onveilig in openbare ruimtes

Om erachter te komen hoe het staat met het gevoel van veiligheid onder Nederlanders en welke rol beveiligingscamera`s hierin spelen, heeft Axis Communications een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren onder Nederlanders. De resultaten, die zijn gebundeld in het onderzoeksverslag ‘Hoe veilig is uw stad?’, zijn alarmerend.
Bijna 60 procent van de duizend respondenten voelt zich onveilig in openbare ruimtes en zeker 19 procent heeft in het afgelopen jaar om veiligheidsredenen afgezien van bepaalde activiteiten, zoals het bezoek aan een bioscoop of een concert. Axis neemt de resultaten van het onderzoek mee in de ontwikkeling van zijn Safe City-concept en biedt deze aan via een gratis digitale whitepaper.

Veiligheid is een basisrecht
Een veilig en geborgen gevoel is één van de basisrechten van elke Nederlandse burger. Maar voelen burgers zich ook daadwerkelijk veilig in openbare ruimtes en het openbaar vervoer? Deze en andere vragen heeft Axis gesteld om te kunnen begrijpen welke behoeften belangrijk zijn voor het ontwikkelen van Safe Cities en hoe men staat ten opzichte van de inspanningen die de overheid doet op dit gebied.

Camera’s geven veilig gevoel
Het rapport laat een overwegend positieve houding zien ten opzichte van de inzet van beveiligingscamera`s. 72 procent van de mensen is positief over camerabewaking op straat en op openbare plekken en maar liefst 77 procent van de respondenten heeft een positieve houding met betrekking tot de inzet van camera’s in het openbaar vervoer.
60 procent van de respondenten geeft aan dat beveiligingscamera`s geen negatieve impact hebben op hun gevoel van privacy. Daarnaast geeft 63 procent aan dat het gebruik van camera’s als veiligheidsmaatregel in het openbaar vervoer geen inbreuk maakt op hun gevoel van privacy.

Teleurgesteld in overheid
Ondanks de overwegend positieve houding ten opzichte van cameragebruik, heeft slechts 8 procent van de respondenten actie ondernomen door zelf camera`s in of bij de woning te installeren. Dit relatief  lage percentage vindt zijn oorzaak vermoedelijk in het feit dat men vindt dat cameratoezicht een verantwoordelijkheid is van de overheid. 70 procent van de Nederlanders geeft namelijk aan teleurgesteld te zijn over de inzet die beleidsmakers tonen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Maatregelen die de overheid volgens de deelnemers aan het onderzoek zou kunnen nemen zijn het uitdelen van strengere straffen (54 procent), het plaatsen van betere straatverlichting (49 procent) en meer beveiligingscamera`s (35 procent).

Zorgen
19 procent van de respondenten zegt niet deel te nemen aan activiteiten in de woonomgeving vanwege zorgen over veiligheid, dit geldt in het bijzonder voor ouderen en inwoners van dichtbevolkte gebieden.
“De Nederlandse bevolking geeft duidelijk aan open te staan voor de inzet van technologie voor een  veiliger gevoel. De overheid doet er goed aan te luisteren naar burgers zodat ze weet waar de behoeftes liggen. Door samen te werken met private partijen en alle beschikbare technologie slim in te zetten, waar mogelijk te koppelen en te analyseren, kan de Nederlandse overheid effectief inspelen op de vraag naar meer veiligheid in onze maatschappij”, zegt Edwin Roobol, Regional Director Middle Europe van Axis Communications.
Het digitale onderzoeksrapport ‘Hoe veilig is uw stad?’ met daarin alle  onderzoeksresultaten is gratis verkrijgbaar via deze link.

Over het onderzoek
De online enquête is uitgevoerd door onderzoeksbureau Xtreme en is ingevuld door ruim duizend respondenten tussen de 18 en 64 jaar, woonachtig in Nederland. De conclusies zijn beschreven in een whitepaper: Hoe veilig is uw stad?

 

Gedeeld

Geef een antwoord