Onderzoek: beveiligers zien toekomstperspectief

Hoewel veel beveiligers zich door de coronacrisis zorgen maken over hun baan en hun gezondheid, is de meerderheid positief over hun toekomst. Dat blijkt uit een online onderzoek, uitgevoerd door brancheorganisatie VBe NL en vakbond De Unie.

Het onderzoek vond plaats via het zogenoemde CaoForum. Dat is een platform binnen het Veiligheidsdomein waaraan alle werknemers die te maken hebben met de Cao Veiligheidsdomein kunnen meedoen. Deze ronde is het CaoForum geraadpleegd over ervaringen met en de aanpak van de coronacrisis. Aan het door onderzoeksbureau MWM2 uitgevoerde onderzoek deden ongeveer 150 werknemers mee.
Leon Vincken, directeur VBe NL: “Dit unieke onderzoek laat zien dat werknemers en werkgevers goed in gesprek zijn met elkaar en weten wat nodig is om dagelijks veilig aan het werk te kunnen. Er zijn duidelijk zorgen als het gaat over toekomst en financiën. Werknemers ondersteunen ook volop het Corona Protocol Veiligheidsbranche. Daarmee is dit protocol een stevig handvat in de dagelijkse praktijk.”

Beleving tijdens werk
De grote lijn van het onderzoek is dat werknemers positief tegen de toekomst aankijken. Dat neemt niet weg dat er ook zorgen zijn over onder andere behoud van werk. De helft van de ondervraagden maakt zich zorgen corona op te lopen tijdens het werk. Dit komt voornamelijk doordat bezoekers geen 1,5 meter afstand houden. Fouilleren, eerste hulp verlenen en visiteren vindt de meerderheid risicovol zonder beschermingsmiddelen. Maar werknemers worden door de werkgever voorzien in de beschermingsmiddelen die ze nodig hebben. Ze weten ook hoe ze de beschermingsmiddelen moeten gebruiken (85 procent). Een derde (33 procent) van de ondervraagden ervaart meer agressie en geweld tijdens het werk sinds de coronamaatregelen. Er is behoefte aan een extra collega tijdens de dienst om de agressie te verminderen.

Toekomst
De meerderheid van de werknemers maakt zich geen zorgen over het verlies van hun baan. Dit geldt niet voor alle functies. Horecabeveiligers maken zich relatief vaker zorgen om hun baan te verliezen. Bij baanverlies zou 36 procent van de ondervraagden op zoek gaan naar een andere baan in de beveiliging en een derde weet het nog niet. Bij baanverlies verwachten vier van de tien werknemers binnen twee maanden in de financiële problemen te komen. Veel beveiligers zien toekomstperspectief door het uitvoeren van controletaken rond coronamaatregelen (handhaven van de 1,5 meter afstand) of om ingezet te worden op zorglocaties.

Arbeidsvoorwaarden en financiën
Vrijwel alle werknemers (94 procent) zeggen dat de werkgever niet gevraagd heeft om de arbeidsovereenkomst (tijdelijk) aan te passen. Dit geldt wel vaker voor werknemers met een vast contract vergeleken met werknemers met een nuluren-contract bij een uitzendorganisatie. Maar 9 procent van de werkgevers heeft aan werknemers gevraagd om het vakantiegeld later uit te betalen. Over hun financiën maakt 76 procent van de werknemers zich geen zorgen. Werknemers zeggen een goed overzicht en inzicht te hebben in hun financiële situatie. Ze hebben dan ook geen behoefte aan ondersteuning op dit gebied.

Corona Protocol Veiligheidsbranche
Werknemers zien kansen voor nieuwe werkzaamheden en zijn positief over het Corona Protocol Veiligheidsbranche. Zij hebben aanvullingen gemaakt op het protocol en vakbond De Unie heeft na de wijzigingen haar akkoord gegeven op het protocol. Het protocol is volgens de werknemers begrijpelijk en uitvoerbaar. Hiermee wordt het een goed instrument om werkzaamheden aangepast te kunnen uitvoeren zolang de pandemie dit vraagt. Het protocol Veiligheidsdomein is inmiddels voorgelegd aan de interdepartementale werkgroep onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt binnenkort gepubliceerd.

Download: Onderzoek beleving coronavirus onder werknemers beveiligingsbranche

Gedeeld

Geef een reactie