Onderzoek naar controle van ID-documenten

Om meer te leren van medewerkers die paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten controleren is de Dutch ID-monitor opgezet. Dit is een methode waarmee de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) het gebruik van de echtheidskenmerken van de Nederlandse reisdocumenten onderzoekt.

De Dutch ID-monitor is een laagdrempelig innovatief evaluatieinstrument. Het geeft inzicht in de manier waarop het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart gecontroleerd worden en welke echtheidskenmerken daarbij gebruikt worden. De monitor stelt het team research & development van RvIG in staat om het gebruik van de documenten periodiek te monitoren.

Eventuele aanpassingen
De resultaten van de monitor worden gebruikt voor de voorstellen van eventuele aanpassingen van de beveiliging  van de reisdocumenten. Daarnaast zijn de resultaten van belang voor beleidswijzigingen en aanpassingen aan de trainingen voor controlerende instanties.
Momenteel zijn drie partijen de monitor structureel aan het invullen: Securitas, Rijks Beveiligings Organisatie en AMP groep.
Wie zelf ook het controleren van Nederlandse reisdocumenten als werk heeft, wordt uitgenodigd de monitor in te vullen. Die is te vinden op de website van de Dutch ID Monitor.

Gedeeld

Geef een reactie