Onderzoek naar criminaliteit rond asielzoekerscentra

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat onderzoeken wat de invloed van asielzoekerscentra (azc’s) is op  criminaliteit in de nabije omgeving.

Het ministerie van V&J stelt vooruitlopend op het onderzoek dat discussies over de komst van azc’s nu vaak plaatsvinden op basis van emoties en niet aan de hand van feiten. De onderzoekers gaan asielzoekers volgen vanaf het moment dat ze staan ingeschreven bij een gemeente. De burgerservicenummers van vluchtelingen worden gekoppeld aan de databank van de politie en aan cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit moet blijken of vluchtelingen zich crimineel gedragen. Het onderzoek begint binnen enkele weken en moet na de zomer zijn afgerond.

Gedeeld

Geef een reactie