Onderzoek naar uitvoering van arbozaken bij bedrijven

Bijna 21.000 bedrijven hebben hun arbozaken niet op orde. Dat is zo’n 4 procent van totaal. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeks- en adviesorganisatie Conclusr over onderzoek binnen de handel, horeca en zakelijke dienstverlening.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 69 procent van alle bedrijven en instellingen een externe arbodienst inschakelt, 27 procent zegt arbozaken intern geregeld te hebben (een interne arbodienst te hebben) en 4 procent van alle bedrijven geeft aan arbozaken op geen enkele manier geregeld te hebben. Deze laatste groep van 4 procent betreft alleen kleinere bedrijven en instellingen tot 20 medewerkers. Doorgerekend betekent dit dat er in Nederland bijna 21.000 bedrijven en instellingen zijn die niets hebben geregeld op dit gebied. Ook valt op dat er verschillen zijn tussen de branches. Onderstaande figuur laat zien dat dit met name handel en horeca bedrijven betreft, alsook de sectoren zakelijke en overige dienstverlening. In de sectoren openbaar bestuur en industrie & nutsbedrijven worden daarentegen geen bedrijven of instellingen aangetroffen die hun arbozaken niet geregeld hebben.

Conclusr veronderstelt dat het aantal bedrijven zonder ingeregeld arbobeleid in de praktijk zelfs vele malen hoger ligt dan de eerder genoemde 21.000 bedrijven en instellingen. Dit is gebaseerd op het onderzoeksresultaat dat 27 procent van de bedrijven en instellingen tot 20 werknemers arbozaken ‘intern’ geregeld zegt te hebben. Conclusr verwacht dat in werkelijkheid niet 4 procent, maar tussen de 15 procent en 20 procent van alle bedrijven en instellingen binnen deze grootteklasse het arbobeleid niet of nauwelijks hebben gedefinieerd, laat staan praktisch hebben ingeregeld. Ter vergelijking: 22 procent van de bedrijven en instellingen met 20 tot 100 werknemers en 26 procent van de bedrijven met meer dan 100 werknemers, geven aan het arbobeleid intern te hebben geregeld terwijl mag worden aangenomen dat zij door hun omvang, meer dan de kleinste bedrijven, beter in staat zijn arbozorg intern geregeld te krijgen.

 

Positief
Bedrijven en instellingen die met een externe arbodienst werken zijn gematigd positief. Desondanks is er sprake van ruim 23 duizend bedrijven en instellingen die (zeker) willen wisselen van arbodienstverlener en nog eens 22.000 bedrijven en instellingen die twijfelen of ze met hun huidige dienstverlener willen blijven samenwerken de komende 12 maanden. Indien gekeken wordt naar de verschillende werknemersklassen, komt uit het onderzoek naar voren dat 16 procent van de grootste bedrijven en instellingen (>100 werknemers) de huidige arbodienstverlener binnen 12 maanden gaat verlaten of hierover twijfelt, bij bedrijven en instellingen van 20 tot 100 werknemers is dit 14 procent.

De onderzoeksresultaten komen uit het rapport NPS Onderzoek Arbodiensten. Dit onderzoek is door  Conclusr uitgevoerd in de tweede helft van 2017. In het onderzoek is ingegaan op inzet van arbodienstverleners, wie wordt ingeschakeld en of de arbodienstverlener wordt aanbevolen. Resultaten zijn gesegmenteerd naar branche, werknemersklasse en regio. In totaal is er voor dit onderzoek gesproken met 1.840 verantwoordelijken voor HR beleid in de organisatie bij bedrijven en instellingen in Nederland.

Gedeeld

Geef een reactie