Onderzoek naar veiligheid waterstof in parkeergarages

Behalve elektrische auto’s, vormen ook auto’s op waterstof een bijzonder risico in parkeergarages. Het Instituut Fysieke Veiligheid deed daar in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nader onderzoek naar.

Het doel van het onderzoek was om kennis te verkrijgen over de veiligheidsaspecten van waterstofauto’s in parkeergarages. Middels literatuuronderzoek is onderzocht hoe waterstof kan vrijkomen uit een waterstofauto, welke effecten daarbij kunnen optreden, welke omstandigheden bepalend zijn en hoe waarschijnlijk het vrijkomen en het ontsteken van waterstof in een parkeergarage is.

Resultaten
Het onderzoek maakt duidelijk dat waterstof op diverse manieren kan vrijkomen uit de waterstoftank. Dat kan resulteren in een fakkel of een explosie. De omstandigheden in parkeergarages hebben invloed op zowel de kans dat waterstof vrijkomt als op de mogelijke effecten daarvan. Die effecten zijn naar verwachting groter vanwege het besloten karakter van parkeergarages. Daar staat tegenover dat de kans kleiner is dat de tank door een krachtige botsing lek raakt, vanwege de lage snelheid waarmee auto’s in parkeergarages rijden.
Het IFV gaat de resultaten van de literatuurstudie gebruiken om kennisdocumenten op te stellen voor de veiligheidsregio’s. Die kunnen op basis daarvan de risico’s beter beheersen en incidenten beter bestrijden.

Gedeeld

Geef een antwoord