Onzekere tijden voor beveiligers door coronamaatregelen

Met de nieuwste maatregel tegen verspreiding van het coronavirus breken vooral voor beveiligers van evenementen en horeca zorgelijke tijden aan. Drie weken zijn wellicht nog te overbruggen, maar wat als het langer duurt? Leon Vincken, directeur VBe NL, neemt het op voor beveiligers die het hardst getroffen worden.

Vincken: “Het op slot gaan van Nederland heeft een grote impact op het functioneren van onze maatschappij. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over een mogelijke besmetting met het Coronavirus in de eigen persoonlijke omgeving. Steeds duidelijker wordt dat 60 tot 70 procent van de bevolking hiermee direct te maken krijgt. Van mild tot vrij heftig voor een niet geringe groep. Groter dan we mogelijkerwijs in de huidige ziekenhuiscapaciteit kunnen verwerken. VBe NL heeft alle vertrouwen in de overheid die alle maatregelen neemt om deze crisis zo goed mogelijk voor iedereen door te komen.”

Beveiliging
Tegelijkertijd ontstaat er volgens Vincken grote onrust bij ondernemers over de gevolgen voor bedrijven en de werkgelegenheid. “Voor de beveiliging is dit zeker het geval in de evenementen-, horecabeveiliging en betaald voetbal, waar onze voetbalstewards actief zijn. Maar ook reguliere beveiligers en verkeersregelaars zullen de gevolgen merken van het wegvallen of verminderen van hun werkzaamheden bij veel opdrachtgevers. Voorbeelden zijn de luchthavens of detailhandel. Aan de andere kant is het ook juist de particuliere beveiliging die ondersteuning biedt bij de grotere stroom zieken naar ziekenhuizen en opvang in de zorg. Of ondersteuning bij taken van de politie die ook met ziekte te maken heeft en bedrijven die operationeel zijn en open moeten blijven voor het functioneren van onze vitale infrastructuur.”

Oproep
VBe NL sluit zich aan bij de oproep van de collega’s van de Nederlandse Veiligheidsbranche om oog te houden voor de financiële gevolgen voor de bedrijven en hun personeel. “Onze sector is hard nodig tijdens deze crisis en zeker ook daarna. Samen zetten we met zijn allen de schouders onder deze crisisfase om deze zo goed mogelijk door te komen. Tegelijkertijd zijn we ook creatief en wendbaar om collegabedrijven en andere veiligheidsdiensten te ondersteunen bij mogelijke krapte.” VBe NL roept het Kabinet en speciaal het ministerie van Justitie en Veiligheid op om samen te kijken hoe vergunningsbeperkingen en bestaande wettelijke kaders, die samenwerking tussen bedrijven onderling en de veiligheidsdiensten bemoeilijken, beslecht kunnen worden, zodat maximaal de benodigde capaciteit ingezet kan worden.”

Vitale beroepsgroepen
In tegenstelling tot de Rijksoverheid ziet VBe NL particuliere beveiliging en verkeersregelaars als onderdeel van de cruciale beroepsgroepen daar waar zij ingezet worden om werkzaamheden van de beroepen die essentieel zijn voor onze samenleving mogelijk te maken. VBe NL roept de NCTV op om voor de helderheid deze twee beroepsgroepen ook op de lijst voor cruciale beroepsgroepen op te nemen.

Gedeeld

Geef een reactie