Ook boa’s Breda krijgen wapenstok bij uitrusting

Hoewel Breda niet tot de tien steden behoort waar boa’s op proef een wapenstok mogen dragen, heeft het gemeentebestuur besloten om de handhavers er toch één te geven. Dit wordt nodig geacht omdat de boa’s vorig jaar 79 keer agressief gedrag hebben gemeld, aldus BN DeStem.

Volgens burgemeester Paul Depla worden strenge voorwaarden gesteld aan het gebruik van de wapenstok. Het geweldsmiddel is uitsluitend bedoeld om bij een confrontatie met fysiek geweld in te zetten. Dat kwam vorig jaar zeventien keer voor.  Depla heeft nu samen met wethouder Greetje Bos van Wijkveiligheid een ‘handhavingsarrangement’ opgesteld, waarin staat wanneer de politie of wanneer boa’s worden ingezet en wanneer zij samen op pad gaan. Als alleen boa’s worden ingezet, terwijl er kans is op agressie, mag de wapenstok worden meegenomen.

Eisen
Niet iedere boa krijgt een wapenstok mee. De drager moet minimaal een jaar ervaring hebben en een opleiding hebben gevolgd. Ook moet de betreffende boa speciale trainingsprogramma’s hebben doorlopen op het gebied van mentale weerbaarheid en gespreks- en benaderingstechnieken.
Eigenlijk wilde de Brabantse stad in 2019 de boa’s al met een wapenstok uitrusten, maar dat stuitte tot teveel weerstand in de gemeenteraad. Door de coronamaatregelen nam echter ook in Breda de agressie tegen handhavers flink toe, waardoor meer draagvlak is ontstaan voor het geweldsmiddel.

Gedeeld

Geef een antwoord