Ook Tweede Kamer akkoord met gewapende beveiliging op zee

Ook gewapende particuliere beveiligers mogen Nederlandse koopvaardijschepen gaan beschermen tegen piraten. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel van VVD en CDA dat dit mogelijk maakt.

De enige tegenstanders waren D66 en een aantal linkse oppositiepartijen. Zij zijn van mening dat het geweldsmonopolie in handen van de overheid moet blijven. Tot nu toe is dat ook zo. Reders die extra bescherming willen als zij bijvoorbeeld langs Somalië varen, dienen hulp van de marine in te roepen. Zij hebben echter liever particuliere beveiligers, omdat die flexibeler zijn in te huren. Nederlandse scheepvaartmaatschappijen klagen al langer dat zij hinder ondervinden van het Nederlandse verbod, omdat concurrenten uit andere EU-landen wel particuliere beveiligingsbedrijven mogen inschakelen. Dit laatste wordt overigens wel minder vaak nodig. Vorig jaar werd het laagste aantal aanvallen op schepen door piraten van de laatste 22 jaar gerapporteerd. Toch gaat het nog altijd om zo’n 180 incidenten. Het inhuren van particuliere beveiligers is nog wel aan voorwaarden verbonden. Het mag alleen als de marine niet op redelijke termijn capaciteit kan aanbieden, de bescherming door de marine naar verhouding te duur is of als een schip zonder particuliere beveiligers gedwongen is ver om te varen.

Gedeeld

Geef een reactie