Deskundigen over beveiligen in het jaar 2035

Ruim een maand geleden vroeg Securitas hoe beveiliging er in 2035 uit zal zien. Velen gaven hun visie. Vier inzendingen verwerkte het bedrijf in een whitepaper. Het gaat om de visies van een hoogleraar, een docent, een branchevoorzitter en de directeur van een veiligheidsregio.

De ‘prijsvraag’ vond plaats in het kader van het nieuwe hoofdkantoor van Securitas in Breukelen. Alle inzendingen worden in een capsule gestopt, die bij het pand begraven wordt om in het jaar 2035 weer opgegraven te worden. Dan kan gekeken worden wie van de visionairs het bij het juiste eind had.

Microchips en empathie
Volgens hoogleraar Safety Science Pieter van Gelder van de TU Delft hebben mensen over 15 jaar een microchip in hun lichaam voor toegang tot gebouwen en evenementen. Dezelfde chip kan ook dienen om mensen de toegang te weigeren. De komende jaren zullen algoritmes ontwikkeld moeten worden die deze technologie veilig en privacyvriendelijk maken.
Rick Strijbos van de Security Academy voorziet een grote opkomst van drones, digitale camera’s, data driven security, deep fake, OSINT, biometrie en gezichtsherkenning. Daarnaast blijft de mens een belangrijke factor in situaties waarvoor technologie geen oplossing gaat bieden, zoals bij empathische communicatie. Ook zullen meer mensen nodig zijn die alle nieuwe technologie kunnen managen.

Geautomatiseerde beveiliging
Krishna Taneja, directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland, verwacht eveneens dat het verbinden van mens en techniek een van de grote uitdagingen wordt in de komende 15 jaar. De nadruk zal verder verschuiven van fysieke beveiliging naar technische en geautomatiseerde beveiliging. Machines controleren identiteiten, wat personen bij zich hebben en hoe het met hun gezondheid is gesteld. Ook het monitoren van gedrag, zowel online als offline, zal steeds vanzelfsprekender worden. Dit gaat ten koste van de privacy, maar jongere generaties zijn steeds vaker bereid die op te offeren voor allerlei voordelen.
Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, voorspelt eveneens dat beveiliging over 15 jaar gekenmerkt wordt door een voortgaande integratie van mens en techniek. Die zal er samen met voortgaande publiek-private samenwerking voor zorgen dat een veiligheidsdomein ontstaat, dat naadloos de capaciteiten van mensen ter plaatse en op afstand integreert met technische middelen. Mensen blijven belangrijk, maar alleen binnen het samenspel met de zich snel ontwikkelde technologie.

Gedeeld

Geef een antwoord