Imago beveiliging blijft achterlopen op professionaliteit

Hoewel beveiliging zich als vakgebied enorm geprofessionaliseerd heeft de afgelopen jaren, is het nog altijd beroerd gesteld met het imago. Wat is hieraan te doen? Dat was het onderwerp van een discussie, voorafgaand aan de uitreiking van de OSPA’s op 16 september.

De discussie werd gevoerd door Nele Eykens, corporate security manager bij Umicore en voorzitter van ASIS Benelux, Filip Smeets, division manager SERIS Academy bij SERIS België en Pieter Leloup, postdoctoraal onderzoeker aan de Ghent University, Faculteit Recht en Criminologie. De leiding was in handen van professor Martin Gill, de organisator van de OSPA-uitreiking.

Sexy
Nele Eykens verwacht dat er geen verbeteringen zullen komen, zolang de belangrijkste beslissers bij opdrachtgevers niet begrijpen wat beveiligingswerk precies inhoudt. “Dat zag je wel toen beveiliging niet als vitaal beroep werd bestempeld.” Zij pleit ervoor om bij de opleiding van managers een onderdeel over beveiliging in te bouwen. “Dit zal niet makkelijk zijn”, erkent zij, “maar het is wel noodzakelijk.” Veiligheid hoort volgens Eykens bij ondernemerschap. “Als betrokkenen er verstand van hebben, zullen zij zich ook meer betrokken voelen. Het is erg frustrerend voor een beveiliger als de opdrachtgever niets met zijn reportages doet en geen noodzakelijke follow-up geeft.” De expert vindt ook dat de beveiligingsopleidingen beter kunnen. “De afgelopen twee decennia is er in de maatschappij enorm veel veranderd, maar de opleidingen zijn vrijwel hetzelfde gebleven. Er moet sowieso meer aandacht uitgaan naar soft skills, zoals gastvrijheid en dienstverlening. Dat is beter dan almaar roepen hoe belangrijk beveiliging is voor de organisatie. Laten we beveiliging maar eens wat meer als sexy beschouwen.”

Race naar de bodem
Filip Smeets merkte op dat er weliswaar veel wettelijke regels zijn in de Benelux, maar dat die tekortkomingen hebben. Er is bijvoorbeeld uitgebreid behoefte aan regels voor training, maar het ontbreekt aan een brede visie van wat nodig is. Zo is er geen focus op de wijze waarop zaken gedaan wordt in de beveiliging en op noodzakelijke soft skills.De nu verplichte opleidingsvereisten kunnen volgens Smeets de vooruitgang belemmeren, omdat de nadruk ligt op het naleven van wetgeving, in plaats van op wat commercieel en professioneel het beste zou zijn. Hij waarschuwde voor het gevaar van een race naar de bodem als bedrijven contracten accepteren, waarbij alleen de laagste prijs bepalend is. “Omdat beveiligers grofweg hetzelfde kosten bij elk bedrijf, gaat een te lage prijs ten koste van het faciliteren van het werk met goede technologie, ondersteuning en opleiding.” Smeets pleitte tot slot voor een benadering op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring. “Dat is iets wat nog te vaak ontbreekt.”

De weg naar meer professionaliteit
Pieter Leloup begon met het bespreken van het wetgevend kader en de relevantie ervan voor verschillende veiligheidsactoren. Ook besprak hij de noodzaak om zaken als opleiding en normen op elkaar af te stemmen om de weg naar meer professionaliteit te vergemakkelijken. “We moeten niet alleen vertrouwen op wet- en regelgeving bij het nadenken over hoe we de beveiliging verder kunnen ontwikkelen. Er is nog steeds een tendens om beveiligingsprofessionals te zien als mislukte politieagenten. Opiniepeilingen bevestigen de negatieve mening van het publiek over beveiliging en in België gaf de pandemie de veiligheidssector in ieder geval niet het profiel dat deze nastreeft. Hoewel veel scholing wettelijk is voorgeschreven, is er vooral meer en actuelere kennis nodig voor managers. Deze moet ook in overeenstemming worden gebracht met bijvoorbeeld Europese richtlijnen.”

De BeNeLux wordt volgens Martin Gill vaak gezien als koploper op het gebied van veiligheidsregelgeving en -praktijk, vergelijkbaar met Scandinavië, maar deze discussie belichtte enkele van de uitdagingen die een afspiegeling zijn van die van andere landen. “Er is weliswaar regulering, maar dat is niet voldoende. Daarom roept ons panel de sector op om verantwoordelijkheid te nemen voor het aanjagen van verandering. Laten we streven naar een akkoord dat internationale aantrekkingskracht heeft en breed moet worden opgevolgd.”

De complete sessie is hier te bekijken.

Gedeeld

Geef een antwoord