Is het festivalseizoen ineens weer begonnen?

Onder andere evenementenbeveiligers, die al twee maanden zonder inkomen thuis zitten, zullen met verbijstering hebben gekeken naar de veel te drukke betoging op de Dam in Amsterdam afgelopen maandag. Waarom dit wel en een evenement niet, vraagt Leon Vincken van VBe NL zich vertwijfeld af.

Het verbod op het organiseren van evenementen, kost alleen al de beveiligingssector naar schatting 100 miljoen euro dit jaar. Vele duizenden beveiligers zitten thuis duimen te draaien, hopend dat hun werkgever het gaat overleven. Wanneer evenementen weer mogelijk worden is onduidelijk en of zij nog mogelijk worden eveneens. Want zelfs als de noodverordening wordt beëindigd, kunnen evenementen niet meer plaatsvinden als de daarvoor benodigde beveiligingsbedrijven tegen die tijd het loodje hebben gelegd.

De weg kwijt
VBe NL is een branchevereniging waarbij veel evenementenbeveiligers zijn aangesloten. In zijn laatste blog vroeg directeur Leon Vincken zich bij het zien van de beelden uit Amsterdam af of de evenementen weer van start zijn gegaan. “Een andere conclusie kan ik niet trekken als ik burgemeester Femke Halsema tracht te volgen. Als we er het label ‘demonstratie’ aan vastplakken, mag het weer. Oké, ik ben even de weg kwijt. Een emotie speelde op. Een emotie mede namens onze leden die nu zwaar getroffen thuis zitten en die zich het hoofd breken over hun toekomst. De beveiligers die geen gebruik kunnen maken van de verschillende ondersteuningsregels, omdat die niet op seizoensarbeid zijn berekend. Mensen die zich elke keer weer vol enthousiasme inzetten om grootschalige evenementen gezellig en veilig te houden. En natuurlijk namens de evenementensector die tijdens normale jaren voor miljarden euro’s bijdraagt aan het bruto nationaal product en die nu hopeloos in de steek wordt gelaten door het kabinet.”

Verbijstering
Die mensen zitten thuis en zien net als vele politici, zorgmedewerkers en andere verstandige mensen met verbijstering hoe vijfduizend betogers, weliswaar de meesten met mondkapje, de RIVM-maatregelen in de wind slaan. In hun midden een glimlachende burgemeester Halsema die vindt dat dit moet kunnen omdat demonstreren een grondrecht is binnen onze democratie en dat het overtreden van de noodverordening in dit geval alleen met bruut politiegeweld te voorkomen was geweest.
“Dat demonstreren een grondrecht is willen we zeker niet ter discussie stellen”, benadrukt Vincken. “Ieder mag voor zijn mening opkomen en zijn stem laten horen, maar nu even niet op de manier zoals dat in Amsterdam gebeurde, zonder enige vorm van crowd management en handhaving. In andere steden werd ook gedemonstreerd tegen racistisch politiegeweld in Amerika, maar daar bleek het wel mogelijk dat de demonstranten het belang van de volksgezondheid in acht namen.”

Grondwet
Zoals de betogingen in andere steden verliepen, zo zouden volgens Vincken ook evenementen georganiseerd kunnen worden. Volledig volgens de richtlijnen van het RIVM. “Veiligheid staat voor onze leden en hun opdrachtgevers op de eerste plaats. En voor een bepaalde burgemeester ook, want zei die niet dat het houden van voldoende afstand een verantwoordelijkheid is voor iedere burger? En dat de vrijheid om te demonstreren is vastgelegd in de grondwet? In de grondwet staat nog meer. Zoals de rechten die burgers de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven en deel te nemen aan samenleving en de politiek. Zo zou je ook wel een festival kunnen organiseren. In de buitenlucht, met anderhalve meter onderlinge afstand en een verbod om mee te zingen. Dan kunnen we stoppen met zeuren om een steunfonds van 75 miljoen euro, zodat de sector evenementenbeveiliging niet instort. Liefst voordat alle beveiligers naar andere sectoren zijn uitgeweken, waar ze wel op passende steunmaatregelen kunnen rekenen.”

Gedeeld

Geef een antwoord