Burgemeesters krijgen training tegen intimidatie en bedreiging

Vanaf juni krijgen alle burgemeesters in Nederland een training aangeboden waarin ze leren om te gaan met intimidatie en bedreiging door burgers en criminelen.

ambtsketen burgemeesterDe training is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Belangrijkste aandachtspunten zijn bewustwording en preventie. Afgelopen najaar hebben 24 burgemeesters uit Noord-Brabant en Limburg deze training al gevolgd en positief gewaardeerd. De training komt nu landelijk beschikbaar.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft dit aan de Tweede Kamer in een brief over het programma Veilige Publieke Taak (VPT). Dit programma omvat een serie maatregelen, instrumenten en trainingen om een eind te maken aan agressie en geweld tegen ambulancemedewerkers, brandweermensen, onderwijzers, conducteurs en andere werknemers met een publieke taak.

Komend najaar gaat een nieuwe campagne van start onder de titel ‘Duidelijk over agressie’. De campagne wordt uitgevoerd met werkgevers en werknemers in het openbaar bestuur, sociale zekerheid, veiligheid, onderwijs, zorg en openbaar vervoer.

Sinds de start van het programma in 2007 zijn veel instrumenten en maatregelen ontwikkeld die werkgevers en werknemers met een publieke taak ondersteunen bij de aanpak van agressie en geweld. Het programma wordt voortgezet tot 1 januari 2017. Dat geldt ook voor de zogeheten VPT-regio’s. In deze regio’s wisselen werkgevers met een publieke taak kennis en ervaringen uit. Ook worden hier afspraken gemaakt met de politie en het Openbaar Ministerie over de strafrechtelijke aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak in de regio.

Gedeeld

Geef een reactie