Kennisgat bemoeilijkt adequaat beveiligen van gebouwen

Meer dan de helft van alle organisaties wordt jaarlijks één of zelfs meerdere keren geconfronteerd met inbraak, diefstal, vernieling, een overval of een andere vorm van criminaliteit. Gemiddeld kost dit het bedrijfsleven 6 procent van de winst. Adequate beveiliging kan het risico aanmerkelijk verminderen, maar de benodigde vakkennis is lang niet altijd aanwezig.

Beveiliging met op zichzelf staande maatregelen heeft maar beperkt nut. Het optimaal beveiligen van kantoren, winkels, (zorg)instellingen, scholen, logistieke centra en dergelijke, maar ook (parkeer- en opslag)terreinen vergt namelijk een welafgewogen mix van organisatorische, bouwkundige, elektronische en juridische maatregelen. Het begint met risico-management op de beveiligingsstrategie te bepalen en prioriteiten te kiezen. Vervolgens komen zaken als personele veiligheid, informatieveiligheid en bedrijfscontinuïteit aan bod. Pas in de laatste fase kan beoordeeld worden welke technische oplossingen nodig zijn om het beleid te borgen en te ondersteunen.

Procedures
Voor gebruikers van gebouwen is het een behoorlijke opgave om de beveiliging adequaat en efficiënt aan te pakken. Uitbesteding leidt dikwijls tot een oplossing die meer in het belang is van de leverancier dan van de gebruiker. Bovendien worden zo vaak maatregelen achterwege gelaten, omdat die niet in het ‘portfolio’ van de leverancier zitten. Facility managers met een hbo-opleiding op hun vakgebied, zijn vaak goed in staat om een beveiligingsplan te ontwerpen op basis van het gebouw, maar hebben vaak weer meer afstand tot de processen waarvan de continuïteit essentieel is. Om in te springen in dit kennisgat, ontwikkelde IMF Academy de opleiding ‘Beveiliging van Gebouwen en Terreinen’. Een titel die de lading niet geheel dekt, omdat ook veel aandacht uitgaat naar de procedures van de organisatie. De opleiding wordt schriftelijk of op locatie gegeven en zal gemiddeld 40 uur studietijd in beslag nemen. 19 maart gaat de eerste cursus weer van start. Specifieke informatie is niet nodig, maar een hbo werk- en denkniveau wordt wel geadviseerd.

Inschrijven kan via deze website.

Gedeeld

Geef een antwoord