Nascholing beveiliging uniek in Nederland

Voor veel beroepen bestaat er een plicht tot nascholing. Hoewel niet verplicht bestaat er inmiddels een nascholing beveiliging. Het bijzondere van de nascholing is het praktijkgerichte karakter. De trainingen worden gehouden in diverse goed geoutilleerde oefencentra in het land en uitgevoerd door ervaren docenten.


De opleiding duurt 2 dagdelen. Tevens bestaat de mogelijkheid om een combinatie te maken met de nascholing bedrijfshulpverlening. De opleiding duurt dan 3 dagdelen.

Een ander bijzonder punt is dat de deelnemers vooraf het leerboek “Nascholing Beveiliging” ontvangen. Hiermee kunnen ze hun theoretische kennis opfrissen. In de nabije toekomst zal dit theorietraject via e-learning plaatsvinden gekoppeld aan een toelatingstoets. Na een succesvolle afronding van de nascholing ontvangen de deelnemers een certificaat.

De hoofdonderwerpen van de nascholing:
-Toepassing wettelijke bevoegdheden
-Handelend optreden bij calamiteiten
-Communiciatie (intern/extern)
-Omgaan met agressie en conflicten
-Praktisch optreden algemeen
-Handelend optreden in situaties met gevaarlijke stoffen
-Handelend optreden bij (bedrijfs)ongevallen
-Waarneming

Link: www.intersale-security.nl

Gedeeld

Geef een antwoord