Opleiding Security & Recht nu Cpion-geregistreerd

De populaire post-HBO opleiding Security & Recht van SOBA Security Opleidingen is nu geregistreerd bij het CPION, ofwel het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Dit betekent dat het niveau van de opleiding erkend is door een onafhankelijk instituut.

Met name bij cameratoezicht, maar ook bij veel andere beveiligingstoepassingen krijgt de gebruiker of installateur te maken met wettelijke voorschriften, zoals de Wet particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tijdens de uit vijftien avondlessen en twee contactdagen bestaande opleiding Security en Recht gaat cursusleider mr. Felix Olijslager uitgebreid in op deze onderwerpen, maar ook op bijvoorbeeld de regels rond visitatie, controle van werknemers en het burgerarrest.

Contactmomenten
Een van de eisen die Cpion stelt aan opleidingen is dat er voldoende contactmomenten zijn tussen docent en cursist. Dankzij een unieke werkwijze, blended learning genaamd, wordt hier bij Security & Recht ruimschoots aan voldaan. De opleiding bestaat namelijk uit vijftien klassikale lessen van ruim 3,5 uur, twaalf digitale workshops van ieder 2 uur, drie  schrijfopdrachten van 6 uur via de digitale leeromgeving en één individuele en twee collectieve opdrachten. De digitale workshops en de schrijfopdrachten gaan ‘blended’ via de digitale leeromgeving. Daarnaast zijn er twee aparte contactdagen waarbij aandacht besteed wordt aan bijzondere onderwerpen die door specialisten uit de praktijk verzorgd worden. Verder dient natuurlijk het nodige huiswerk verricht te worden om het 500 pagina’s tellende studieboek tussen de oren te krijgen.

CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert. CPION doet dit in opdracht van vijf stichtingen, die zijn belast met het toezicht op de kwaliteit van deze opleidingen. In het verlengde van dit mandaat beheert CPION de diverse registers waarin deze opleidingen na een positief afgesloten toetsing worden opgenomen. Deze opleidingen mogen zich dan ‘Registeropleiding’ noemen.

Gedeeld

Geef een antwoord