Opleiding tot implementatie van gecertificeerd privacybeleid

Het verzamelen, bewaren en verwerken van persoonsgegevens brengt – mede op basis van de nieuwe AVG/GDPR – grote risico’s met zich mee. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de eerste, forse boetes al uitgedeeld. De vijfdaagse training tot ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management van IMF Academy kan dergelijke problemen voorkomen.

De ISO 27701 is een uitbreiding op de internationale norm ISO 27001 voor informatiebeveiliging en is de eerste die betrekking heeft op het beheer van privacygevoelige informatie. Hoe de ISO 27701 kan worden ingevoerd, is te leren tijdens een 5-daagse training die ontwikkeld is door IMF Academy. Dit kan klassikaal in Eindhoven, maar ook ‘in company’ op locatie.

Waarom is de nieuwe norm ISO 27701 belangrijk?
De risico’s die een organisatie loopt bij het verwerken van persoonsgegevens beperken zich niet tot boetes van de AP. Een datalek leidt ook tot veel negatieve publiciteit en een ondermijning van het vertrouwen van klanten. Het ontwikkelen van effectief beleid hiertegen is niet eenvoudig. De nieuwe ISO 27701 norm is daarom een belangrijk hulpmiddel bij het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van het Privacy Information Management System (PIMS). Dit gebeurt door het bestaande Information Security Management System (ISMS) op grond van de ISO 27001 en ISO 27002 te verbeteren. De ISO 27701 kan door elke organisatie gebruikt worden, ongeacht de omvang, complexiteit of het land waarin deze opereert.

Meer informatie over wat de ISO 27701 Lead Implementer training inhoudt en over de waarde van de bijbehorende certificering is te vinden op deze website.

Gedeeld

Geef een antwoord