Paraat start opleiding ‘Stop de bloeding’

Om de overlevingskansen van slachtoffers van aanslagen of grote ongelukken aanzienlijk te verhogen start Paraat met de opleiding ‘Stop de bloeding’. Door middel van het verlenen van snelle eerste hulp door omstanders, kan voorkomen worden dat mensen doodbloeden.

Ongelukken waarbij levensbedreigend bloedverlies kan optreden zijn bijvoorbeeld ongevallen met machines, een val door een glazen deur of ernstige open botbreuken. Door de opleiding ‘Stop de bloeding’ te volgen weet men hoe gehandeld moet worden tot de hulpverlening aanwezig is.
Tijdens de opleiding die van 9.00 tot 13.00u duurt, wordt onder andere geleerd hoe levensbedreigende bloedingen zijn te herkennen, hoe ze zijn te stoppen, hoe een tourniquet wordt aangelegd en hoe een wond ontstopt kan worden met hemostatische gazen. De cursist ontvangt bij een voldoende beoordeling, een pas van Paraat. Deze pas is één jaar geldig.

De eerstvolgende training vindt 8 juli plaats. Inschrijven kan via deze link.

Gedeeld

Geef een antwoord