SOBA komt met eendaagse bijscholing VRKI 2.0

Op 1 mei 2018 is de nieuwe VRKI 2.0 verschenen. Om installateurs te leren werken met deze vernieuwde regeling, organiseert SOBA een eendaagse training die ingaat op wat er veranderd is en hoe de nieuwe regeling het beste in de praktijk kan worden toegepast.

De VRKI is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfsgebouwen te bepalen en vervolgens passende beveiligingsmaatregelen te kiezen. De VRKI geeft op basis van de risico-inventarisatie ook inzichten in passende beveiligingsmaatregelen ter preventie van inbraak. De VRKI speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingssystemen, zoals de BORG regeling en de VEB 3 Kwaliteitsregeling. Verzekeraars gebruiken deze regelingen om er zeker van te zijn dat inbraakbeveiliging zich op een voor hen acceptabel niveau bevindt en door vakmensen is aangelegd.

Cursusinhoud
In de cursus zal voornamelijk ingegaan worden op de vernieuwde VRKI 2.0. Wat is er veranderd en hoe wordt het in de praktijk toegepast. Der VRKI 2.0 bestaat uit twee delen. Deel A is de methode waarmee de risicoklasse voor woningen en bedrijven wordt bepaald, inclusief de daaraan gekoppelde beveiligingsmaatregelen. Deel B geeft inzicht in deze maatregelen. De nieuwe cursus wordt gegeven in één lesdag van 09.00 – 15.30 uur op diverse locaties. Deelname kost 249 euro, wat inclusief lesmateriaal, lunch en een certificaat is.

Gedeeld

Geef een antwoord