SOBA komt met opleiding opstellen PvE BMI-OAI

In Programma’s van Eisen (PvE) worden vaak niet concrete eisen vastgelegd. Of worden niet de functionele eisen, maar de oplossingen beschreven. Dat leidt onbedoeld tot misverstanden, vertragingen en faalkosten. Om hier verandering in te brengen, komt SOBA Security Opleidingen met een 2-daags programma.

Peter Janssen, opleidingsmanager Brandveiligheid bij SOBA, constateert dat dit in de praktijk heel vaak voor komt. Onderdeel van zijn ruim 20-jarige werkervaring bij een grote inspectie-instelling was het beoordelen van Programma’s van Eisen. Om ervaren opstellers van een Programma van Eisen van een brandmeld- en /of ontruimingsalarminstallatie hiermee verder te ondersteunen heeft hij de opleiding Opstellen Programma van Eisen BMI-OAI ontwikkeld, volgens hem een must voor iedere opsteller van Programma’s van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Voor wie is de opleiding bestemd?
De 2-daagse opleiding is bestemd voor ervaren opstellers van programma’s van eisen die zich daarin verder wil ontwikkelen. Die leren om niet concrete eisen of oplossingen in een programma van eisen te vermijden. Zo zijn misverstanden, vertragingen en faalkosten te vermijden. De deelnemer aan de opleiding wordt bekend gemaakt met de consequenties van niet concrete eisen en oplossingen in Programma’s van Eisen en getraind in het opstellen van concrete en functionele programma van eisen.
Aan bod komen onder andere veel voorkomende misverstanden en oplossingen in Programma’s van Eisen, bouwregelgeving, de IFV-publicatie Brandbeveiligingsinstallaties, CCV certificatieschema’s en het CCV inspectieschema, CCV interpretatiebesluiten en CCV harmonisatieafspraken en waardevolle aanvullingen op het programma van eisen. De opleiding bestaat uit twee dagen van 09:00 uur tot 15:30 uur.

Meer informatie is te vinden op de website.

Gedeeld

Geef een antwoord