Overheid wil wet Bibob flink uitbreiden

De Wet Bibob, die het verstrekken van vergunningen en subsidies aan criminelen moet tegengaan, wordt flink uitgebreid. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van de ministers Dekker en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Hierdoor wordt het een stuk moeilijker om de wet te omzeilen met stromannen.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) is een Nederlandse wet die in 2003 is ingesteld. Doel is dat gemeenten, provincies en ministeries de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau BIBOB. De wet bleek echter te omzeilen, door bijvoorbeeld een directeur zonder strafblad aan te stellen, terwijl achter de schermen het bedrijf door criminelen wordt geleid. Ook was de reikwijdte van de wet nogal beperkt. Alleen in de sectoren bouw, ICT en milieu werd onderzoek gedaan.

Stuk moeilijker
Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, kan de overheid het de georganiseerde criminaliteit een stuk moeilijker maken om zaken te doen. Nu kan alleen de aanvrager van een vergunning of subsidie worden beoordeeld. In de toekomst kan ook de zakelijke omgeving van de aanvrager worden onderzocht, zoals geldverstrekkers en andere leidinggevenden van zijn organisatie. Op die manier verwacht het Kabinet dat nog beter voorkomen kan worden dat criminelen via de overheid geld wit wassen of andere misdrijven begaan. Zeker omdat de wet ook de mogelijkheid biedt bestaande vergunningen te toetsen en onderzoek zich niet langer zal beperken tot de sectoren bouw, ICT en milieu. Onder andere ook de overdracht van erfpacht kan in de toekomst via Bibob-onderzoek geblokkeerd worden, waarmee gemeenten meer grip krijgen op de handel in vastgoed. In 2016 deed bureau BIBO 239 keer onderzoek en in de helft van de gevallen leidde dat tot het advies om geen vergunning te verstrekken.

Gedeeld

Geef een reactie