Aanbestedingen voortaan via TenderNed

Op TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen, vindt u vanaf 1 april alle opdrachten van de Nederlandse overheid.

Jaarlijks koopt de overheid voor ruim 60 miljard euro in bij meer dan 70.000 verschillende leveranciers. Hiervoor worden ruim 10.000 aanbestedingen uitgeschreven, meestal nog op papier. Dit brengt voor zowel overheden als ondernemingen veel werk met zich mee. TenderNed brengt hierin verandering.

Logo TenderNedTenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Op 1 april 2013 gaat de wettelijke verplichting voor aanbestedende diensten om hun aankondigingen eerst op TenderNed te publiceren in werking. Alle overheden publiceren via het aankondigingenplatform van TenderNed al hun nationale en Europese aanbestedingen. Alle relevante documenten, zoals bestekken en nota’s van inlichtingen zijn dan online beschikbaar. Het ministerie wil met TenderNed de drempel voor het inschrijven op opdrachten van de overheid verlagen.

TenderNed heeft diverse functionaliteiten waardoor het eenvoudiger wordt om mee te doen met tenders: De volledig digitale inschrijvingsprocedure, dat het risico op fouten beperkt en veel tijd bespaart. Het Online bedrijfsdossier waarin organisaties alle gegevens en documenten (zoals de inschrijving KvK, jaarcijfers, referenties en certificaten) kunnen opslaan zodat deze bij een volgende aanbestedingen opnieuw gebruikt kunnen worden. En de attenderingsservice die attendeert op aanbestedingen die voldoen aan uw interesseprofiel. Hiervoor is registratie noodzakelijk.

Link: www.tenderned.nl

Gedeeld

Geef een reactie