Initiatiefnemer SOS Alarm app door minister op de vingers getikt

De maker van de SOS Alarm app die verbinding maakt met het alarmnummer 112 heeft een tik op de vingers gekregen van de minister van Veiligheid en Justitie.

SOS Alarm appMinister Van der Steur heeft de initiatiefnemer van de SOS Alarm app gewezen op de potentiële veiligheidsrisico’s die zijn wijze van communiceren over de SOS Alarm app met zich meebrengt. “Ik heb hem verzocht in al zijn communicatie de schijn te vermijden dat de app een overheidsinitiatief is en dat deze in de plaats treedt van het alarmnummer 112. Ik zal de ontwikkelingen op dit gebied de komende tijd nauwlettend volgen. Daar waar de app risico’s oplevert voor de bereikbaarheid van 112 of de inzet van de officiële hulpdiensten zal ik verdere actie ondernemen.”

De app staat in verbinding met vrijwillige hulpverleners en belt daarnaast ook met 112. Maar of die vrijwillige hulpverleners wel of niet ter plaatse komen is onbekend en met de via de app gelegde verbinding met de 112-alarmcentrale kan van alles mis gaan.

“De SOS Alarm Hulpdienst is een particulier initiatief. Dit mag er echter niet toe leiden dat onduidelijkheid ontstaat over de inzet van de officiële hulpdiensten of de vertraagde inzet daarvan”, zegt Van der Steur op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Volgens de minister kunnen apps in de toekomst wel mogelijkheden en kansen bieden door het aanleveren van aanvullende informatie die de hulpverlening uiteindelijk kan verbeteren en/of versnellen, zoals locatiegegevens en beelden. Ook ziet de minister mogelijk wel een rol voor de overheid om een app te ontwikkelen voor de bereikbaarheid van alarmdiensten, maar wijst op enkele bemoeilijkende aspecten. Zo is in de telecomwet geregeld dat een spraakoproep naar 112 altijd mogelijk moet zijn, ongeacht de dekking van het netwerk en het beltegoed. Ook krijgen dergelijke telefoontjes voorrang op het andere netwerkverkeer. Via de datanetwerken is dit moeilijker om te regelen.

Gedeeld

Geef een reactie