Inzet drones bij civiele handhavingstaken gemeente

Gemeenten, provincies en waterschappen moeten zich snel gaan buigen over het gebruik van onbemande vliegtuigjes (drones) bij civiele handhavingstaken. Gemeenten mogen sinds 1 april van dit jaar op eigen gezag mobiele camera’s inzetten om de openbare orde te bewaken.

Drone met cameraEen gemeente kan met onbemande vliegtuigjes veel sneller en efficiënter toezicht houden en haar gemeentelijke taken uitvoeren, meent Walter Parlevliet, directeur van het Dutch Institute for Air Law & Policy in Zeist. Wat de politieauto is voor de agent, wordt de drone voor de gemeente.

Met een drone kan de gemeente haar eigendommen inspecteren en verlies van publieke eigendommen tegengaan. De gemeente kan met een drone controleren of mensen niet zonder of in strijd met de bouwvergunning bouwen, zonder of in afwijking van een sloopvergunning slopen of zonder of in afwijking van een kapvergunning een boom kappen. Een drone kan ook toezien op naleving van de milieuvoorschriften. Tot 1 april konden drones alleen worden ingezet door het Openbaar Ministerie.

Eerder verschenen: Inzet drones mogelijk door flexibel cameratoezicht

Gedeeld

Geef een antwoord