Kabinet investeert in 2015 extra in veiligheid

Het kabinet investeert extra in veiligheid, blijkt uit de begroting voor 2015 die vandaag op Prinsjesdag is bekendgemaakt. De belangrijkste kabinetsplannen zijn vorige week al uitgelekt. Een overzicht van de maatregelen.

Minister van Financiën Jeroen DijsselbloemJaarlijks 25 miljoen euro extra voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en honderd miljoen euro extra voor Defensie. Vijf miljoen euro extra voor het Openbaar Ministerie, extra geld voor de aanpak van drugscriminaliteit, mensenhandel, fraude en motorclubs. Ook komen er 125 politieagenten extra voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit in de zuidelijke provincies. Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor veiligheid en justitie.

Veiligheid

  • De uitgaven aan defensie gaan structureel met 100 miljoen euro omhoog. Het kabinet past de ambities van de krijgsmacht aan, vanwege de recente geopolitieke ontwikkelingen.
  • De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) krijgt vanaf volgend jaar elk jaar 25 miljoen euro extra. Daarmee zijn de eerdere bezuinigingen weer teruggedraaid, zodat de dienst kan inspelen op het veranderde dreigingsbeeld.
  • De politie krijgt volgend jaar 10 miljoen euro om zes soorten criminaliteit beter te bestrijden. Dat bedrag loopt op tot 98 miljoen in 2017. Het gaat onder meer om de aanpak van cybercriminaliteit, kinderporno en fraude.

Justitie

  • Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt volgend jaar 5 miljoen euro extra. Vanaf 2017 loopt dat bedrag op tot 20 miljoen. Het OM krijgt extra middelen om meer en beter voorbereide zaken voor de rechter te brengen.
  • Voor het opvangen van asielzoekers in 2014 en 2015 wordt eenmalig een bedrag van 375 miljoen uitgetrokken. Voor humanitaire noodhulp en opvang in de regio komt tijdens deze kabinetsperiode eenmalig 570 miljoen vrij.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie presenteerde een Veiligheidsagenda 2015-2018 met de doelen waar politie en justitie zich speciaal op richten. Onder meer voor de veiligheidsagenda is extra geld vrijgemaakt: 10 miljoen in 2015, oplopend tot 98 miljoen in 2017. Op de agenda staan hardnekkige vormen van criminaliteit, zoals overvallen, woninginbraken, fraude, drugs en straatroof, maar ook onderwerpen als cybercrime en Jihadisme.

De aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit is en blijft in 2015 een topprioriteit. Ook staat een verdere intensivering van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit op het programma. Er worden minimaal 950 criminele samenwerkingsverbanden per jaar strafrechtelijk aangepakt. De aanpak is gericht op kopstukken en sleutelfiguren uit het criminele proces.

Steeds minder jongeren laten zich verleiden tot het plegen van misdrijven. Toch verscherpt het ministerie van Veiligheid en Justitie de aanpak van problematische jeugdgroepen. Vanaf 2015 investeert het ministerie in een brede systeemaanpak. Samen met maatschappelijke partners wordt een probleemanalyse gemaakt en een strijdplan opgesteld waarin preventie, zorg en straf goed op elkaar aansluiten.

Defensie

Jaarlijks krijgt defensie er 100 miljoen euro bij, op een totale begroting van 7,3 miljard euro. Minister Hennis van Defensie noemt het een “stap in de goede richting.” De toenemende spanning in de wereld, onder meer in Oekraïne en het Midden-Oosten, is de aanleiding om het budget te verhogen.

Om de landmacht en de luchtmacht te versterken, schaft Defensie twintig extra bushmaster-pantservoertuigen aan. Verder investeert Defensie in onbemande vliegtuigen, computersystemen en in een uitrusting die beschermt tegen gevaarlijke stoffen. Omdat er problemen zijn met de NH90-helikopter worden voor transporttaken Cougar-helikopters opnieuw in gebruik genomen. Ook komen er meer Chinook-helikopters voor zwaar transport en wordt geïnvesteerd in een helikoptersimulator.

Gedeeld

Geef een reactie