Marechaussee gaat bevoegdheden te buiten

De Koninklijke Marechaussee gaat bij het uitvoeren van controles in de grensstreek met enige regelmaat haar boekje te buiten, meldt dagblad Trouw op basis van onderzoek door hoogleraar rechtssociologie Maartje van der Woude van het Van Vollenhoven Instituut van de Universiteit Leiden.

De marechaussee controleert volgens de hoogleraar niet alleen op het grensverkeer van personen, maar ook op zaken die horen tot het werkterrein van de Nationale Politie, zoals het smokkelen van drugs. Dit gebeurt volgens haar dan in naam van de nationale veiligheid, terwijl de marechaussee daarvoor niet bevoegd is. Zij acht dit onwenselijk omdat de burger zich beschermd zou moeten weten tegen onwettig overheidsoptreden.
Het onderzoek van Van der Woude is onder meer gebaseerd op gesprekken met medewerkers van de marechaussee en 800 uur meereizen met de teams van wat sinds 2008 Mobiel Toezicht Veiligheid wordt genoemd.

Veiligheidspet
Van oudsher heeft de marechaussee de taak om illegale migratie tegen te gaan. Dit gebeurt onder beheer van Defensie en onder de operationele leiding van Veiligheid en Justitie. De laatste jaren zijn ook bestrijding van identiteitsfraude en mensensmokkel aan het takenpakket toegevoegd. “De veiligheidspet lijkt door sommigen niet alleen belangrijker, maar ook leuker te worden geacht dan de vreemdelingenpet. Jongere marechaussees in het bijzonder, zijn gebrand op het vangen van boeven in plaats van het houden van toezicht op de Vreemdelingenwet”, aldus Van der Woude in Trouw.

Huidskleur
Bij de controles bleek vooral het kenteken reden voor een inspectie, constateerde de onderzoeker. Wie met een Roemeens, Bulgaars of ander Oost-Europees kenteken aankwam rijden, werd extra gecontroleerd. Auto’s uit Polen kregen minder aandacht, omdat deze in de praktijk vooral arbeiders vervoeren.
Naast nationaliteit, blijkt ook huidskleur een belangrijke factor bij de selectie voor controle. Albanezen worden geassocieerd met zware criminaliteit en bij Afrikanen wordt verwacht dat deze zich met drugstransport bezighouden. Niettemin zijn het vooral Nederlandse bestuurders en Nederlandse passagiers die gecontroleerd worden. Belgen en Duitsers volgen op de tweede en derde plaats.
De marechaussee zegt dat er een nieuwe werkwijze komt. Een Landelijk Tactisch Commando gaat direct het Mobiel Toezicht Veiligheid aansturen. Een woordvoerder: “Als de marechaussees tijdens een controle een redelijk vermoeden krijgen dat er sprake is van enig strafbaar feit, mogen zij dat op grond van de regelgeving verder onderzoeken en actie ondernemen.” De kritiek van Van der Woude richt zich echter juist op controles die gehouden worden zonder dat sprake is van een verdenking.

Gedeeld

One thought on “Marechaussee gaat bevoegdheden te buiten”

  1. Onze Koninklijke Marechaussee heeft ook tot taak om politietaken te verrichten zoals het ook wettelijk geregeld is. Hoogleraar, volgens mij mag u eens terug NAAR school om bij te gaan leren wat echt wettelijk geregeld is en wat NIET.

    Kort gezegd: Domme Hoogleerkrachten krijgen helaas de publiciteit, terwijl hard werkenden, die voor veiligheid inzetten, geen aandacht krijgen.

Geef een reactie