Nederlander bezorgd over veiligheid digitale overheid

De Nationale ombudsman heeft in een enquête naar een aantal aspecten van vertrouwen in de digitale overheid gevraagd. Daaruit blijkt dat het vertrouwen in de veiligheid van de digitale systemen laag is en veel burgers zich zorgen maken over misbruik van hun DigiD.

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft het onderzoek samen met het televisieprogramma Tros Radar uitgevoerd. Het is een reactie op de ambitieuze plannen van het kabinet om vanaf 2017 alle dienstverlening van de overheid te digitaliseren.

Een behoorlijke groep ervaart blijvend problemen met digitale diensten. Zo ontbreekt het burgers aan mogelijkheden om fouten te herstellen en is het vertrouwen laag. Een groot deel van de respondenten is bezorgd over mogelijk misbruik van zijn DigiD. 44% is bezorgd, 33% is hier redelijk bezorgd over. 19% geeft aan niet bezorgd te zijn. 5% heeft hier geen mening over.

Vertrouwen digitale overheidVan alle respondenten heeft 36% geen vertrouwen in de manier waarop de overheid met zijn gegevens omgaat. 46% heeft hier redelijk vertrouwen in. Slechts 11% heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de manier waarop de overheid met zijn gegevens omgaat. 7% heeft geen mening over deze vraag.

Ook het vertrouwen in de veiligheid van de digitale systemen is laag. 7% van de respondenten geeft aan hier vertrouwen in te hebben, 43% heeft er redelijk vertrouwen in en 45% geeft aan geen vertrouwen te hebben in de veiligheid van de digitale systemen van de overheid.

Zeven procent van de respondenten zegt zich geen zorgen te maken over de veiligheid van de systemen. Voor 37% betekent het feit dat 100% veiligheid niet bestaat dat hij zelf wil besluiten welke gegevens hij digitaal aanlevert. 55% wil er op kunnen vertrouwen dat de overheid de situatie voor hem oplost als er iets misgaat. 2% heeft hier geen mening over.

De digitale dienstverlening zoals die zich nu ontwikkelt, biedt mensen te weinig mogelijkheden om grip op hun administratieve situatie te houden. Zij hebben onvoldoende zicht op welke gegevens er over hen in de systemen staan en hebben te weinig mogelijkheden om fouten te herstellen, aldus Brenninkmeijer. Waar de overheid bij verdergaande digitalisering in redelijkheid rekening mee moet
houden is structurele ondersteuning voor burgers die moeite blijven houden met digitale
dienstverlening zodat ook voor hen toegang tot de overheid gewaarborgd is. Effectieve
mogelijkheden voor burgers om hun administratieve situatie veilig te stellen als het misgaat
of fouten zijn gemaakt. Ook moet de overheid volgens Brenninkmeijer gerichte actie ondernemen om het vertrouwen in de digitale overheid te versterken.

Download: De burger gaat digitaal (pdf)

Gedeeld

Geef een reactie