Onderzoek naar ‘PRISM-praktijken’ AIVD en MIVD

De onafhankelijke Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat in opdracht van de Tweede Kamer met spoed onderzoek naar de rol en bevoegdheden van AIVD en MIVD bij grootschalige dataverzameling en uitwisseling. Vanwege het vertrouwelijk karakter kan het wel zijn dat het rapport niet openbaar wordt.

Lees verder: webwereld.nl

Gedeeld

Geef een antwoord