Overzicht veiligheidsprogramma’s politieke partijen

Op 12 september 2012 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De meeste politieke partijen presenteerden inmiddels hun verkiezingspogramma. Wat zeggen de verschillende politieke partijen over veiligheid?

Overzicht veiligheidsparagrafenAdviesbureau VDMMP heeft een overzicht gemaakt van de passages over veiligheid op basis van de concept verkiezingsprogramma’s van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wat vinden de politieke partijen belangrijk en welke standpunten nemen ze in? Hieronder treft een een korte samenvatting van de plannen van de partijen.

Als het aan de VVD ligt, wordt er 250 miljoen euro vrijgemaakt voor extra politieagenten op straat. De georganiseerde misdaad wordt harder aangepakt en er komen gespecialiseerde teams voor de bestrijding van cybercrime. Winkelbeveiligers (BOA’s) worden uitgerust met handboeien en pepperspray. Handhavers en cameratoezicht zijn van grote toegevoegde waarde op straat. Bepaalde taken kunnen ook door particuliere beveiligers worden uitgevoerd.

De SP wil politietaken juist niet overlaten aan particuliere beveiligers maar meer agenten en betere arbeidsvoorwaarden voor de politie. Agenten horen vooral thuis op straat en niet achter een bureau. Meer aandacht voor de controle van wapenvergunningen en wapenbezit. Er worden geen brandweerposten gesloten als dit ten koste gaat van de brandveiligheid. Terrorisme dient effectief te worden bestreden, door betere internationale samenwerking van inlichtingendiensten en het opsporen en bevriezen van financieringsbronnen van terroristische organisaties.

De CDA is voor de nationale politie. Meer politie op straat en minder achter het bureau. Er moet meer onderzoek komen naar technologieën om cybercrime te bestrijden. Winkelbeveiligers mogen boetes uitdelen.

De PvdA wil weer salaris voor mensen die op straat werken en meer blauw op straat. De politie wordt niet belast met illegalenquota’s en cavia’s. Digitaal veiligheidsbeleid moet op basis van reële dreigings- en risicoanalyses vormgegeven worden. Radicalisering vroegtijdig en actief tegengaan kan terrorisme voorkomen.

Als het aan het D66 ligt, komt de nationale politie er en minder administratieve verplichtingen voor agenten. Meer samenwerking binnen de EU op het gebied van politie en justitie. In Europees verband werkt Nederland aan de vermindering van de terrorismedreiging. Dit kan bijvoorbeeld door betere samenwerking van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

GroenLinks wil meer politie in de wijken en bureaucratische rompslomp beperken. Bewoners moeten door wijkbudgetten meebeslissen over investeringen in leefbaarheid in wijken. Waar mogelijk worden taken van de AIVD overgeheveld naar de politie. Het aantal telefoontaps wordt sterk teruggebracht. Alleen cameratoezicht bij uiterste noodzaak.

De PVV wil meer blauw op straat, simpelere regels; overal preventief fouilleren. Meer daadkracht bij de politie. Er komt een politie-uniform met meer uitstraling. Agenten worden beter uitgerust.

De ChristenUnie is voor nationale politie en voor elke wijk zijn agent. Beelden van misdrijven openbaar maken. Minder bureaucratie. Een speciaal landelijk team tegen internetcriminaliteit en in het bijzonder financieel-economische criminaliteit aanpakken.

Volgens de SGP moeten er 5.000 extra agenten komen en meer zichtbaarheid op straat. Bij de
opsporing van criminelen en terroristen moeten de belangen van de slachtoffers en de samenleving zwaarder wegen dan het recht op privacy van de daders.

Download: Concept verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer veiligheid (pdf)

Gedeeld

Geef een reactie