Rijksbreed wetgevingsprogramma naar parlement

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft in het kader van Verantwoordingsdag 2015 een geactualiseerde versie van het Rijksbrede wetgevingsprogramma naar Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Het kabinet heeft ter uitvoering van het regeerakkoord een aantal wetsvoorstellen in voorbereiding met belangrijke financiële doelstellingen. Deze voorstellen moeten de stijging van de overheidsuitgaven beperken en het begrotingstekort verminderen. Een overzicht van de voorstellen met een bezuinigingsdoelstelling van 50 miljoen euro of meer is voor het eerst op 25 januari 2013 aan beide Kamers gezonden.

Gedeeld

Geef een reactie