Aantal overvallen in Nederland gedaald

Het aantal overvallen in Nederland is vorig jaar gedaald met ruim 17% ten opzichte van 2012. Dankzij een gezamenlijke aanpak van politie, OM, gemeenten en het bedrijfsleven is het aantal overvallen sinds 2009 bijna gehalveerd.

Doelstelling van minister Opstelten was het aantal overvallen terug te brengen tot onder de 1.900 in 2014. Vorig jaar was het aantal overvallen gedaald naar 1633. Tegelijkertijd stegen in 2013 het ophelderingspercentage en de verdachtenratio. Er worden meer verdachten van overvallen aangehouden en door het Openbaar Ministerie afgehandeld. In 2011 werden er in totaal nog 2.272 overvallen gepleegd, tegen 2.572 overvallen in 2010 en 2.898 overvallen in 2009. Het gaat hierbij om overvallen op bedrijven (winkels) en woningovervallen.

De afgelopen jaren is door politie en justitie veel geïnvesteerd in de strijd tegen overvallen. Zo zijn speciale overvallenteams geformeerd, is er ingezet op het vergroten van de heterdaadkracht en is de kwaliteit van de opsporing verbeterd. Bovendien is er intensief samengewerkt met het bedrijfsleven om informatie te delen, waarop de bedrijven hun beveiliging kunnen aanpassen. Ondernemers worden ondersteund met het nemen van concrete maatregelen om de kans op overvallen te verkleinen. Tevens wordt de hulp van burgers ingeroepen door bijvoorbeeld publiekscampagnes om elektronisch betalen te stimuleren.

Gedeeld

Geef een antwoord