Slachtoffers woningovervallen krijgen betere informatie

Het Verbond van Verzekeraars en Slachtofferhulp Nederland slaan de handen ineen om hulp en informatievoorziening aan slachtoffers van woningovervallen te verbeteren. Het Verbond organiseert in heel Nederland speciale preventiebijeenkomsten voor ouderen.

Het Verbond van Verzekeraars en Slachtofferhulp Nederland tekenen vanavond op een preventiebijeenkomst in Amsterdam de Safety Deal Woningovervallen. De deal houdt in dat schaderapporteurs van verzekeraars, die vaak in een vroeg stadium in contact komen met slachtoffers van woningovervallen, actief wijzen op de hulpverlening van Slachtofferhulp Nederland. In de Safety Deal – die in eerste instantie loopt van 1 maart 2014 tot 1 maart 2015 – is ook afgesproken dat het Verbond van Verzekeraars twintig preventiebijeenkomsten organiseert.

In 2013 vonden 638 woningovervallen plaats, in 2012 waren dat er 692. In veel gevallen was sprake van fors geweld. Het aandeel 55-plussers dat thuis wordt overvallen is groot. Vonden in 2009 nog 159 woningovervallen bij ouderen plaats, in de jaren 2012 en 2013 lag dat aantal op respectievelijk 200 en 176 overvallen, zo blijkt uit de nieuwste politiecijfers. Deze woningovervallen zijn voor slachtoffers zeer ingrijpend. Goede juridische, praktische en psycho-sociale hulp na een overval is belangrijk. Ook preventiemaatregelen die de kans op herhaling van een overval verkleinen, spelen een grote rol in deze nazorgfase.

Dit jaar hielp de Slachtofferhulp Nederland ruim 3.000 slachtoffers, getuigen en overige betrokkenen van een woning- of winkeloverval. Preventiemaatregelen om de kans op herhaling van een misdrijf te verkleinen spelen een positieve rol bij de nazorg. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft dan ook een speciale subsidieregeling voor slachtoffers van een overval. Met deze regeling kunnen slachtoffers de kosten van beveiligingsmaatregelen terugkrijgen – tot een maximum van 1.000 euro. Slachtofferhulp Nederland ondersteunt slachtoffers bij de aanvraag van deze subsidieregeling, die wordt uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Gedeeld

Geef een antwoord