Ben Swagerman nieuwe voorzitter BOA-platform

Mr. B.J. Swagerman is de nieuwe voorzitter van het BOA-platform. Hij volgt prof. dr. Pieter Winsemius op die sinds de oprichting van het platform in 2015 voorzitter was. Swagerman (1959) is een ervaren bestuurder en momenteel Raadsheer bij het Gerechtshof in Den Bosch.

Swagerman geeft aan verheugd te zijn met de benoeming: “Het voorzitterschap van het BOA-platform is een mooie kans om samen met de leden op landelijk strategisch niveau te zorgen voor een betere afstemming, samenwerking en positionering van de BOA. Dat doen we door ontwikkelingen en knelpunten te benoemen en oplossingen te verkennen. Deze leiden uiteindelijk tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende partijen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.” Met betrekking tot de positionering van de BOA ziet Swagerman een duidelijke meerwaarde: “Overlast en kleine criminaliteit groeit snel uit naar fors grensoverschrijdend gedrag en verloedering als niet snel en adequaat wordt ingegrepen. Burgers en organisaties waaronder de politie kunnen niet alles doen en daar is de inzet van goed opgeleide en toegeruste BOA’s in een op samenwerking en elkaar versterkende werkwijze van essentieel belang.”

Gedeeld

Geef een antwoord