Benoeming lid Onderzoeksraad voor Veiligheid

Professor mr. dr. S. Zouridis treedt 1 oktober 2018 toe als lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besloten hem voor te dragen voor benoeming.

Zouridis (1968) is hoogleraar bestuurskunde bij de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe de overheid richting kan geven in maatschappelijke ontwikkelingen met behulp van recht en rechtshandhaving. Hij volgt bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid prof. mr. dr. E.R. Muller op.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar oorzaken en mogelijke gevolgen van rampen, ongevallen en incidenten. Daaruit volgen aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid van Nederland. De Onderzoeksraad kijkt daarbij vooral naar situaties waarbij burgers voor hun veiligheid afhankelijk zijn van de overheid, bedrijven of instellingen.

Gedeeld

Geef een reactie