Corine Schipper naar directie NCSC

Corine Schipper wordt met ingang van 22 maart 2021 benoemd tot hoofd Staf, tevens plaatsvervangend directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Drs. C.G. (Corine) Schipper-Derkse is op dit moment afdelingshoofd Klant en Communicatie bij het CIBG bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor gaf zij via Stichting Intermin leiding aan diverse verandertrajecten, onder meer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook vervulde zij verschillende functies bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Corine Schipper studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gedeeld

Geef een antwoord